h

Staten positief over SP-rapport jeugdzorg

11 september 2006

Staten positief over SP-rapport jeugdzorg

Tussen juni 2005 en mei 2006 heeft de SP op haar site een meldpunt Jeugdzorg gehad. De meldingen die daar op binnenkwamen heeft de SP verzameld in een rapport, vermeerderd met de reacties op de telefonische meldweken van de provinciale SP-fractie in Brabant en van de provinciale Staten in Groningen. Dit rapport met daarin een aantal voorstellen ter verbetering werd gisteren besproken in de statenfractie Sociale Infrastructuur. De reacties van de statenleden waren ongekend positief.

Het was goed dat wat men vaag wel herkende als knelpunten nou eens op papier stond, werd gezegd. Wat vooral indruk maakte was het feit dat de communicatie tussen jeugdzorg en ouders dan wel pleegouders niet optimaal verloopt, met alle gevolgen (ruzies, conflicten, gefrustreerde ouders etc) van dien. De gedeputeerde beloofde binnen haar mogelijkheden daar bij de instellingen nog eens op te wijzen.

Voor het voorstel van de gemeentelijke zorgcoƶrdinator die alle nu vaak bij diverse instellingen verspreid liggende dossiers over een- en hetzelfde kind verzamelt, was geen steun, al erkende men dat dit een groot probleem was. De meerderheid wenste te wachten op het elektronisch kinddossier dat nu in de maak is bij staatssecretaris Ross.

Het meest interessante nog was dat het CDA voorgaf nu wel in de markt te zijn voor een telefonische meldweek jeugdzorg, te houden eind van dit jaar. Toen de SP het een jaar geleden aan de statenleden voorstelde, nadat in Groningen de meldweek zo aardig was verlopen, had niemand daar zin in. In de provincie Noord-Holland liep men voor op Groningen, was de reactie, dus dit was niet nodig. De meningen (althans die van het CDA) waren dus voor 180 graden gedraaid en dat in 1 jaar. Kortom, het belang van communicatie van provinciale volksvertegenwoordigers met de mensen die met jeugdzorg (provinciale verantwoordelijkheid) te maken krijgen staat sinds gisteren op de kaart.

U bent hier