h

Provincie belooft pleeggezinnen voorlopig te helpen

4 juli 2006

Provincie belooft pleeggezinnen voorlopig te helpen

Vandaag heeft gedeputeerde Kruisinga de SP beloofd dat zij in september/oktober een voorstel zal doen om de pleeggezinnen te helpen, ten minste als op dat moment het rijk nog steeds niets gedaan heeft. De pleeggezinnen hebben hulp nodig om de aanvullende ziekenverzekering voor hun pleegkinderen te kunnen bekostigen.

Sinds het nieuwe zorgstelsel is ingevoerd, moeten zij deze aanvullende verzekering, voor brillen en beugels en dergelijke opeens zelf vergoeden. Er zijn pleegouders voor wie dat een groot probleem is, zij dreigen af te haken en het pleegouderschap op te geven ‘als het zo moet’. Dat is ernstig want er zijn toch al te weinig opvangplekken voor pleegkinderen.

In april heeft de staatssecretaris in antwoord op vragen van Agnes Kant (SP) gezegd dat er een oplossing moet komen. Anno juli 2006 is er echter nog steeds niets gedaan en nu is ook nog eens het kabinet gevallen. De SP is blij dat de provincie bereid is eventueel met een tussenoplossing te komen. Mocht eind september blijken dat het rijk de pleegouders nog steeds niet gecompenseerd heeft, dan zal de provincie Bureau Jeugdzorg opdragen de aanvullende verzekering voor de pleegouders te bekostigen. Volgens Kruisinga bedraagt het aantal pleegkinderen in Noord-Holland 650 en zijn de kosten van een aanvullende verzekering 150 euro groot. Deze kosten, circa een ton, zijn dan, voorlopig, voor de provincie.

SP wil noodfonds voor extra pleegkinderkosten

U bent hier