h

Is het wel zuiver water bij PWN?

6 juli 2006

Is het wel zuiver water bij PWN?

Water, een eerste levensbehoefteOp maandag 10 juli overhandigt Mienk Graatsma, fractievoorzitter van de Socialistische Partij (SP) in provinciale staten van Noord-Holland, een zwartboek over PWN aan gedeputeerde Patrick Poelmann. De overhandiging vindt plaats om 11.30 uur in het provinciehuis in Haarlem.

De SP heeft het zwartboek over PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland opgesteld naar aanleiding van verschillende berichten die de fractie gedurende de afgelopen jaren hebben bereikt. Op grond van uitgebreid onderzoek heeft de SP het zwartboek samengesteld. Het zwartboek gaat vergezeld van een bijlage, waarin de feiten onderbouwd worden.

PWN is een voormalig provinciaal bedrijf, waarvan de aandelen in handen zijn van de provincie. Provinciale Staten oefenen sinds de verzelfstandiging veel minder directe invloed en controle op PWN uit, terwijl PWN wel belangrijke maatschappelijke doelen dient. Voorbeelden hiervan zijn niet alleen de zuivering en levering van drinkwater, maar ook het beheer van natuur en duinen, inclusief campings.

De SP is van mening dat PWN in lijn met ideële waarden en normen van de overheid moet functioneren. Tot nu toe gebeurt dat niet voldoende. Er is sprake van mismanagement. Om ekele voorbeelden te noemen, het zwartboek noemt er meer: de reorganisatie die kort na de eeuwwisseling door PWN is ingezet. Deze reorganisatie resulteerde in vele boventalligen en vele externe ingehuurde krachten. De kosten daarvan worden uiteindelijk betaald door de inwoners van Noord-Holland. Ook de PWN-werkwijze bij het campingbeheer en het beheer van publieke voorzieningen (zoals bezoekerscentrum De Zandwaaier in Overveen) is eerder markteconomisch te noemen dan gericht op maximale toegankelijkheid voor bezoekers. Dat laatste zou volgens de SP de inzet moeten zijn.

De SP wil met het zwartboek bereiken dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de verrichtingen van PWN.

PWN moet coulant zijn
Provinvie wil waterafsluitingen niet voorkomen
PWN moet zich aan overeenkomst houden

U bent hier