h

Geeft de provincie boventallig geworden personeel wel een kans?

25 juli 2006

Geeft de provincie boventallig geworden personeel wel een kans?

Toen het provinciebestuur in 2003 aantrad, besloot zij dat de personele organisatie van 1500 provinciemedewerkers moest worden teruggebracht tot 1000. Deze reorganisatie ging bepaald niet van een leien dakje. De provincie hanteerde en hanteert namelijk een nogal erg bot mes.

Medewerkers werden na jarenlange trouwe en gewaardeerde dienst opeens afgeschreven, en dat ook nog zonder enige motivatie. Nog gekker werd het toen de provincie anderzijds begin 2006 allerlei extern personeel begon aan te trekken, terwijl er binnen de organisatie zoveel -betaalde-boventalligen rond liepen. De kosten van de reorganisatie zijn dan ook zo langzamerhand torenhoog aan het worden.

De SP wil nu van de provincie weten hoe dat kan: waarom zijn voor de nieuwe functies geen boventallige medewerkers gecontracteerd. In het sociaal plan is ook ruimte voor bijscholing. Het kan toch niet zo zijn, dat dit buiten de organisatie geplaatste personeel met enige scholing niet geschikt gemaakt had kunnen worden voor deze nieuwe functies? Het heeft er alles van weg dat de provincie in 2003 heeft besloten onder het mom van een reorganisatie schoon schip te maken en met een totaal nieuwe ploeg van start te gaan. De fractie heeft schriftelijke vragen gesteld.

Schriftelijke vragen over de reorganisatie

U bent hier