h

Lont weer ziek?

28 juni 2006

Lont weer ziek?

Twee weken terug stond in de knipselkrant dat burgemeester Lont van Wieringen hersteld was verklaard door haar behandelend arts en weer kon starten met werken. Afgelopen vrijdag echter stond in een bericht van de provincie dat Lont na een gesprek met betrokkenen en de Commissaris van de Koningin weer ‘zíek’ was gemeld en voorlopig niet terug kwam op de werkvloer.

Miraculeuze gezondheidsverklaringen kennen we sinds de herkeuringen van de WAO-cliënten maar het omgekeerde kenden we nog niet. De SP wil opheldering en heeft schriftelijke vragen gesteld.

Schriftelijke vragen over burgemeester Lont

U bent hier