h

Schiphol is luchthaven, geen luchtkasteel

24 april 2006

Schiphol is luchthaven, geen luchtkasteel

VliegtuigVandaag is in de Provinciale Statenvergadering de contourennotitie middellange en zeer lange termijnvisie Schiphol behandeld. Daarin geeft de provincie Schiphol veel ruimte om nog verder te groeien.

De SP is van mening dat Schiphol een middel is dat we nodig hebben voor onze verbindingen en geen doel op zich. Schiphol laten doorgroeien getuigt van weinig realiteitsgehalte. Er is namelijk nu al sprake van een ernstige onevenwichtigheid tussen milieu, leefbaarheid en economische belangen. Bovendien, Schiphol bewijst keer op keer een onbetrouwbare partner te zijn: eerst zou de Polderbaan veel overlast wegnemen, dat blijkt niet zo te zijn, de baan verplaatst en verspreidt die overlast alleen maar.

De contourennotitie van Gedeputeerde Staten gaat gewoon door op de oude weg van: Schiphol moet groeien anders kunnen we niet concurreren. De SP kiest niet voor deze metropolitaine strategie, waarbij concurrentie het motief is. We moeten ons, voor onze economie niet zo "Schipholafhankelijk" maken. Niet de concurrentie moet het uitgangspunt zijn, maar samenwerking. Van onze luchthaven dus een motor van samenwerking maken en niet één van concurreren. Dat laatste betekent namelijk dat luchthavens elkaar moeten opeten om te overleven. Concurrentie brengt met zich mee dat er overal op de arbeidsvoorwaarden wordt beknibbeld omdat goedkoper want winstgevend moet worden gewerkt. Daarom is de SP ook tegen privatisering van de luchthaven.

Schiphol heeft niet meer ruimte nodig, Schiphol is niet zaligmakend en moet volgens de SP beter en daarmee efficiënter worden ingericht. De SP zal niet meewerken aan het oprekken van allerlei normen om Schiphol te laten groeien. De SP gelooft niet dat in zo een druk bevolkt gebied sprake kan zijn van meer vluchten en minder overlast, de zogenaamde verantwoorde groei. De SP gelooft niet in luchtkastelen.

U bent hier