h

Provincie niet geïnteresseerd in zorgvraag gehandicapten

19 november 2005

Provincie niet geïnteresseerd in zorgvraag gehandicapten

In welzijnsnota’s geeft de provincie hoog op van het belang van de zogenaamde zorgvraag. Zorg, zegt de provincie, moet niet aanbodgericht zijn maar vraaggericht. Dat wil zeggen op elke specifieke vraag moet een eigen zorgantwoord komen. Helemaal okay, vindt de SP ook, echter in de uitwerking is de provincie veel minder duidelijk en kun je je zelfs afvragen of de provincie werkelijk wel geïnteresseerd is in de zorgvraag van sommigen uit onze samenleving.

Neem bijvoorbeeld de mensen met een verstandelijke beperking. De organisatie die hun zorgvraag beheert en bewaakt, is de Federatie van Ouders van mensen met een verstandelijke beperking (FvO). Tot aan 2005 kreeg deze organisatie geld van de provincie. Vanaf 2005 niet meer, toen werd de FvO onder de RPCP’s (verzamelde patiëntenorganisatie) geschaard en moest de FvO de RPCP maar betalen voor elke dienst die ze van de FvO overnamen. Sowieso een rare constructie, want de mensen die onder de FvO vallen zijn geen patiënten. Het zijn mensen met een beperking, maar ze zijn niet ziek.

De provincie had in eerste instantie ook de ouderenbonden onder de RPCP’s willen laten vallen. Uiteindelijk is dat niet gelukt. De ouderenbonden krijgen anno 2005 nog steeds apart subsidie, de provincie moest erkennen dat ouderen niet per definitie patiënten zijn. Zo niet dus de mensen met een verstandelijke beperking. Dat zijn in de ogen van de provincie patiënten, ziek hun hele leven lang dus.

De FvO leeft nu al een jaar zonder provinciale subsidie. Ze hebben al flink wat expertise de deur uit moeten doen, omdat het zonder subsidie allemaal niet meer valt te bolwerken. En dan komt daar ook nog de reorganisatie van de RPCP’s bij, die de provincie heeft afgedwongen. De RPCP’s mogen die reorganisatie zelf regelen, de provincie bemoeit zich er niet mee. Echter de RPCP’s betrekken heel veel belangenorganisaties nauwelijks bij het reorganisatieproces. De FvO niet, de SBO (verzamelde ouderenbonden) niet, de LOC (landelijke ouderenbond) niet. Deze en ander organisaties krijgen geen informatie over de voortgang van de reorganisatie en de RPCP's tonen zich niet nieuwsgierig naar wat zij van een en ander denken.

In de statencommissie heeft de SP dat al eens aangegeven. De gedeputeerde was niet van plan zich in de reorganisatie te mengen, zei ze. Dat was niet haar taak, de grote partijen steunden haar daar in. Besturen op afstand, heet dat. Mooie woorden in je nota’s maar als puntje bij paaltje komt, maak je ze niet waar. Want hoe wil de provincie ooit de zorgvraag in kaart hebben als een groot deel van de organisaties dor de RPCP’s helemaal niet bij de invulling ervan betrokken worden? Een raadsel, dat de SP uitgelegd wil krijgen. De fractie heeft schriftelijke vragen gesteld.

Schriftelijke vragen over gehandicaptenzorg

U bent hier