h

Provincie negeert Amsterdams afschotverbod

19 november 2005

Provincie negeert Amsterdams afschotverbod

Vorig jaar heeft de Amsterdamse gemeenterad besloten dat er 5 jaar lang geen damherten in de Amsterdamse waterleidingduinen afgeschoten zouden worden. Nu blijkt dat er op dit moment toch in dat gebied toch op damherten wordt gejaagd.

Een stuk of 20 herten per dag zouden worden neergelegd. De jagers zouden in bezit zijn van een door de provincie afgegeven afschotvergunning in het kader van het faunabeheerplan. Deze vergunning geldt voor de hele provincie en geeft recht op het afschieten van 200 damherten. Omdat er elders in de provincie vrijwel geen damherten voorkomen, zouden de jagers naar de Amsterdamse waterleidingduinen zijn afgetrokken.

Navraag bij de provinciale afdeling leert dat de provincie niet op de hoogte was van dit besluit van de Amsterdamse gemeenteraad. Nu nog mooier: over de damherten en de beslissing van de raad is uitgebreid in de week- en dagbladen gecommuniceerd. Moeten we er dan van uitgaan dat de provincie niet volgt wat er in de media verschijnt? De fractie heeft schriftelijke vragen gesteld.

 

Schriftelijke vragen over het faunabeheerplan

 

U bent hier