h

SP Noord-Holland fel tegen 16% loonsverhoging provinciale politici

4 juli 2022

SP Noord-Holland fel tegen 16% loonsverhoging provinciale politici

Foto: Marcel Lathouwers / SP

Vanavond mogen Statenleden zich als lid van Statenlid.nu uitspreken over het voorstel waarmee zij een verhoging van hun vergoeding krijgen van 16%. De SP stelt dat zodra mensen in onmisbare beroepen en mensen met een midden inkomen 16% loonsverhoging krijgen, het ook voor provinciale politici gerechtvaardigd is. Eerder niet. Met nog acht maanden voor de provinciale statenverkiezingen in maart 2023, draagt het verhogen van de vergoeding, volgens de SP, niet bij aan herstel van vertrouwen in de politiek of aan een nieuwe bestuurscultuur. 

Fractievoorzitter Remine Alberts: "Veel mensen kunnen de boodschappen en de energielasten niet meer betalen, daar moeten we in de politiek mee bezig zijn, niet met onze eigen vergoeding!" SP-politici dragen hun vergoeding af aan de landelijke partij en doen hun werk als vrijwilliger met een onkostenvergoeding. Eerder vertelde SP Fractievoorzitter Tweede Kamer, Lilian Marijnissen over haar eigen salaris in een interview¹.

Met de solidariteitsbijdragen van haar politici bekostigt de SP landelijke en lokale acties ten behoeve van inwoners die dat nodig hebben, zoals de ouders uit de toeslagenaffaire en de afgelopen zaterdag 2 juli gestarte campagne: Kosten omlaag, inkomen omhoog². Deze actie loopt de hele zomer en eindigt met een demonstratie op zaterdag 17 september, voor Prinsjesdag.


¹ https://www.telegraaf.nl/video/2825420/zoveel-verdient-lilian-marijnissen

² https://kostenomlaag.sp.nl/

Reactie toevoegen

U bent hier