h

Oproep: Discussie over datacenters in de Provinciale Staten

4 mei 2021

Oproep: Discussie over datacenters in de Provinciale Staten

Foto: Foto / Arend van Dam

Op maandag 10 mei om 15.00u is er een overleg over datacenters in Noord-Holland. De provincie Noord-Holland organiseert een discussie voor de Provinciale Statenleden over een toekomstige 'datacenterstrategie'. Het overleg is dankzij de SP openbaar en toegankelijk voor publiek. Kijk die middag live mee via https://noord-holland.stateninformatie.nl/live 

In de Datacenterstrategie kunnen voorwaarden worden geschept aan de plaatsing van datacenters. De datacenterstrategie 'richt zich op reguleren en stimuleren, met name op het gebied van ruimtelijke ordening, water en energie. Het heeft geen directe werking maar leidt bijvoorbeeld tot artikelen in omgevingsverordening of bestuurlijke afspraken. Er zal worden ingegaan op de bestaande bevoegdheden van de provincie en andere partijen.'

Nog voor het zomerreces wordt de Datacenterstrategie in concept voorgelegd aan de statenleden. Na het zomerreces zullen de Provinciale Statenleden erover met elkaar in debat gaan. De discussie op 10 mei is om van statenleden te horen welke invulling de concept-strategie moet krijgen. Voor alle belanghebbenden kan dit zeer interessant zijn. Daarom heeft de SP er - met succes - voor gepleit om het in het openbaar te houden.

 

U bent hier