h

Schokkende resultaten gezondheidsonderzoek RIVM IJmond

19 april 2021

Schokkende resultaten gezondheidsonderzoek RIVM IJmond

Foto: Marcel Lathouwers / SP

Vorige week kwam het RIVM met een voorlopig rapport* dat laat zien hoe de gezondheid in de IJmond zich verhoudt tot het verder weg gelegen platteland, maar ook tot andere industriegebieden. Bij huisartsen in de IJmond werden significant meer misselijkheid, longkanker, diabetes en hartklachten vastgesteld dan in andere industriegebieden. Het rapport bracht een aantal omwonenden van Tata Steel ertoe om wederom in te spreken bij de provinciale commissie Natuur, Landbouw en Gezondheid. Zij hielden een emotioneel betoog over de dagelijkse consequenties van het wonen naast de staalgigant.

Gedeputeerde Olthof werd regelmatig de vraag voorgelegd of ‘volksgezondheid’ bij de provincie wel met stip bovenaan staat. SP-statenlid Eric Smaling: ‘We praten bijna wekelijks over Tata Steel, er ligt ook een actieplan, mensen hebben nu behoefte aan data: wat gaat er wanneer gebeuren, welke brakke onderdelen van het bedrijf worden wanneer aangepakt?’ Ook was Smaling teleurgesteld over de reactie van Tata Steel: Op nog geen anderhalf A4’tje wordt de hele situatie gebagatelliseerd. Dat helpt niet’.

De SP verwacht van de gedeputeerde dat hij druk blijft uitoefenen op Tata Steel (snel de 300 miljoen vrijgemaakte middelen inzetten) en op het Rijk (normen tegen het licht houden, meer regels ten aanzien van Zeer Zorgwekkende Stoffen). De omwonenden verlangen niet alleen snelheid en duidelijkheid, ze hebben er gewoon recht op.

* Hier treft u het rapport

Foto: Foto / AD

U bent hier