h
9 november 2015

SP wil 'nee' kunnen zeggen tegen Windpark Westfrisia

De SP-fractie in provinciale staten is het niet eens met het starten van een zogenaamde inpassingsprocedure voor het windpark Westfrisia. Volgens statenlid Marnix Bruggeman is het risico te groot dat provinciale staten aan het eind van deze procedure gedwongen zijn 'ja' te zeggen tegen Westfrisia. Het windpark zou moeten komen in Zwaagdijk-Oost in de gemeente Medemblik. De gemeenteraad van Medemblik is unaniem tegen het windpark.Lees verder
29 oktober 2015

Groeiende twijfel over nieuwe Pallas reactor bij Petten

Ook het provinciebestuur heeft nu twijfels over de bouw van de kernreactor Pallas in Petten en heeft besloten om een tweede tranche van een lening niet uit te betalen aan de stichting die de bouw voorbereidt. SP statenlid Geert Ritsema: “Het provinciebestuur laat daarmee merken dat zij afscheid wil nemen van wensdenken. De SP heeft vanaf de start van Pallas grote bedenkingen gehad bij de noodzaak en economische haalbaarheid van dit project. Naarmate de tijd vordert zijn die bedenkingen alleen nog maar bevestigd.”

Lees verder
5 oktober 2015

Geert Ritsema over Ttip: 8 oktober in Monnickendam

Geert Ritsema , Statenlid voor de SP in Noord-Holland en campagneleider bij Milieudefensie spreekt op donderdagavond 8 oktober over het thema “TTIP : een bedreiging voor burger en bestuur?“ in de Bolder te Monnickendam. De avond wordt georganiseerd door de SP afdeling Waterland.
 
 
 
 

TTIP (Transatlantic Trade & Investment Partnership) is het handelsverdrag  waarover de Europese Unie en de Verenigde Staten sinds medio 2013 onderhandelen.  Dit verdrag klinkt misschien als een ver-van-mijn-bed show,
maar de werkelijkheid is dat het diep kan ingrijpen in het dagelijks leven van gewone mensen. Wetten en regels, die nu onze arbeidsvoorwaarden, volkgsgezondheid en milieu beschermen, kunnen straks door dit verdrag
worden afgezwakt of zelfs helemaal buiten werking gesteld. Iets waar de gewone burger vervolgens niets meer tegen kan doen.

Lees verder
24 september 2015

SP wil onderzoek naar financiën kernreactor Pallas

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman

De SP wil dat het provinciebestuur een onafhankelijk onderzoek laat uitvoeren naar de economische haalbaarheid van de kernreactor Pallas. De provincie staat op het punt om te besluiten een volgend deel van de klaarliggende 40 miljoen euro aan het project uit te geven. Begin oktober spreken Provinciale Staten hierover in het geheim met Gedeputeerde Jaap Bond. Vervolgens neemt Gedeputeerde Staten een beslissing over het vrijgeven van de lening op basis van een rapport dat is opgesteld door de Stichting Voorbereiding Pallas-reactor.

Lees verder
1 september 2015

Geef leegstaande provinciale kantoorpanden woonfunctie

De SP vindt dat de provincie haar overtollig geworden en dus leegstaande kantoren een woonbestemmming moet geven. SP-statenlid Carlien Boelhouwer: "Op dit moment biedt  de provincie 3 riante kantoorvilla's te koop aan als kantoren. Een onverstandig besluit omdat er al meer dan genoeg leegstaande kantoren zijn. De provincie kan de villa's dus beter aan de kantorenmarkt onttrekken en ze geschikt maken voor huisvesting. Want daar is wel grote behoefte aan."

Lees verder
20 augustus 2015

Aandeelhouders Alliander: Stop immoreel gegraai topbestuurders

De statenfracties van SP Gelderland, SP Noord-Holland en SP Fryslân zijn boos en verontwaardigd over het feit dat Netwerkbedrijf Alliander de normen voor topsalarissen zonder blikken of blozen omzeilt. Volgens onderzoek van het Algemeen Dagblad zoekt het bedrijf bewust de mazen in de wet op. Weer lijkt het bedrijf weg te zullen komen met het hoge beloningsbeleid.
 

Lees verder
31 juli 2015

Neem brugwachters weer in dienst

Foto: rijkswaterstaat / https://beeldbank.rws.nl Rijkswaterstaat
Lees verder
29 juli 2015

Moddersporten. Goed voor de gezondheid?

In Het Parool van 23 juli 2015 was een verontrustend bericht te lezen. Op de vroegere vuilnisbelt van Ouderkerk aan de Amstel was een groot moddersport- evenement, Dirt Maniacs, gehouden. Ook is er een heuse moddersport- hindernisbaan gevestigd. En als klap op de vuurpijl zorgden 24 scholieren ervoor dat dit alles gerealiseerd kon worden.

Lees verder
11 juli 2015

Provincie kan windpark nog tegenhouden

Provinciale staten hebben nog alle vrijheid om het windpark Westfrisia tegen te houden. Dit windpark zou moeten komen in Zwaagdijk-Oost ten noordoosten van Hoorn. Afstand tot woningen zou 400 á 500 meter worden. In maart van dit jaar besloten provinciale staten dat nieuwe windmolens minstens 600 meter van woningen moeten staan. Maar volgens een zogenaamde overgangsregeling geldt dit alleen niet voor Westfrisia. SP-statenlid Marnix Bruggeman stelde daarom schriftelijke vragen. Inmiddels zijn de antwoorden van gedeputeerde staten binnen.

Daaruit concludeert hij dat provinciale staten nu allerminst verplicht zijn vergunning te verlenen voor Westfrisia, ondanks de "overgangsregeling".Lees verder
18 juni 2015

Noord-Holland ook deelnemer aan subsidieslurper House of Food

Foto: anna de groot / anna de groot
Lees verder

Pagina's