h
19 mei 2015

Conclusie groen licht bungalowpark Landal in Castricum is onterecht

Uitlatingen van een provincieambtenaar in de pers hebben niks veranderd aan het terughoudende standpunt van de provincie over de bouw van een bungalowpark in Castricum. Dit schrijven gedeputeerde staten in antwoord op schriftelijke vragen van SP en Partij voor de Dieren. De ambtenaar had in Nieuwsblad De Kennemer gezegd dat hij niet zou weten waarom de provincie tégen de bouw van zo'n bungalowpark moet zijn.Lees verder
17 mei 2015

Meer dan acht ton voor herstel Rekervlotbrug

De Rekervlotbrug werd, veel later dan de planning maart 2011, uiteindelijk op 8 juni 2012 geopend door gedeputeerde Elisabeth Post. Sedertdien werd de vlotbrug getroffen door veel rampspoed. Er zijn perioden geweest waarin fietsers en voetgangers de Rekervlotbrug - een experimenteel en innovatief ontwerp - meer níet dan wel konden gebruiken.

Foto: Anna de Groot / Anna de Groot
Lees verder
15 mei 2015

Vragen over massaal doden van ganzen

Foto: Anna de Groot / Anna de Groot
Op 11 mei 2015 werd bekend dat de provincies Noord-Holland en Utrecht het bedrijf Duke Faunabeheer hebben gevraagd 15 á 20.000 ganzen door middel van vergassing met koolstof dioxide te doden. De SP vraagt zich af of het massaal doden van ganzen noodzakelijk is. Er zijn immers veel diervriendelijker methoden om ganzen te weren of te verjagen. Op 13 mei 2015 stelde de SP, samen met de Partij voor de Dieren, daarom schriftelijke vragen aan gedeputeerde staten.Lees verder
27 april 2015

1e Rijksbinnenhaven IJmuiden moet toegankelijk blijven voor binnenvaartschepen

Rijkswaterstaat wil de tijdelijke ligplaatsen voor binnenvaartschepen in de 1e Rijksbinnenhaven opheffen. SP-statenlid Carlien Boelhouwer: “Opheffen betekent dat binnenvaartschippers die tussen twee vrachten zitten, heen en weer moeten blijven varen tot de vracht daadwerkelijk ingeladen kan worden. Dat is niet alleen ronduit idioot maar ook slecht voor de binnenvaart zelf. De provincie moet zich hard maken voor de binnenvaartschippers en in overleg treden met rijk en rijkswaterstaat.”

Lees verder
23 april 2015

Twijfels over subsidie aan Zaans "House of Food"

Foto: Anna de Groot / Anna de Groot

Vermoedelijk 300.000 euro subsidie heeft de provincie Noord-Holland verstrekt aan de leerwerkfabriek "House of Food" in Zaandam. House of Food was ooit bedoeld om ruimte te bieden "aan leren, werken, innoveren en kennis vergaren in de foodsector". Maar het project mislukte en faillissement dreigde. Na een WOB-verzoek aan de gemeente Zaanstad verscheen op 17 april 2015 in de digitale krant De Orkaan het artikel "Hoe € 2,1 miljoen subsidie verdampte bij House of Food". Met schriftelijke vragen aan gedeputeerde staten wil SP-statenlid Anna de Groot weten wat er precies is gebeurd.

Lees verder
19 april 2015

SP wil antwoord op overgangsraadsel Windpark Westfrisia

Twintig schriftelijke vragen heeft SP-statenlid Marnix Bruggeman aan gedeputeerde staten gesteld over het Windpark Westfrisia. Op 2 maart besloten provinciale staten dat nieuwe windmolens alleen nog mogen worden gebouwd op tenminste 600 meter afstand van woningen. Maar door een "overgangsregeling" uit 2012 zou dit niet gelden voor het Windpark Westfrisia - dat zou moeten komen tussen Zwaagdijk-Oost en de Westfrisiaweg bij Hoorn.Lees verder
16 april 2015

SP wil opheldering vervolgstap kernreactor Pallas

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman
Minister Kamp heeft in recente een brief aan de Tweede Kamer op geen enkele manier duidelijk gemaakt dat er aan de voorgenomen bouw van de Pallas kernreactor bij Petten ook enorme bezwaren kleven. Bovendien is er geen afweging gemaakt tussen de kosten en baten voor het Rijk en de provincie Noord Holland. SP-statenlid Geert Ritsema heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan gedeputeerde staten.Lees verder
6 april 2015

Provincie moet familie Dekker helpen in trieste zaak

Ook SP-statenlid Marnix Bruggeman heeft nu vragen gesteld over de bodemverontreiniging onder de Broekerhavenweg in Bovenkarspel. De familie

Foto: Jos en Joke Dekker / Jos en Joke Dekker
Dekker verkocht daar hun huis in 2008. Omdat er benzeen, xylenen en minerale olie in de grond bleken te zitten, ontbond de rechter na een jarenlange rechtszaak de koopovereenkomst. Ze moesten vorig jaar hun oude huis terugnemen en bovendien allerlei kosten aan de koper vergoeden. De Dekkers hadden ondertussen een nieuw huis gekocht in Lutjebroek. Hun schade is inmiddels drie ton. Provincie en gemeente waren al jaren op de hoogte van de bodemverontreiniging, maar deden er nooit wat aan. SP-Kamerlid Eric Smaling stelde eerder al vragen aan de minister van Infrastructuur en Milieu.Lees verder
26 maart 2015

Nieuwe SP-statenfractie beëdigd

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman
Carlien Boelhouwer is donderdag beëdigd als lid van provinciale staten voor de SP. Zij neemt de plaats in van Hans Bakker die om persoonlijke redenen moest afzien van zijn zetel. Boelhouwer: "Dit is om meerdere redenen voor mij een bijzondere gebeurtenis. Ik had met mijn zevende plek op de kieslijst niet verwacht nog te zullen terugkeren. En ook is dit voor mij het begin van mijn vijfde periode als statenlid." Tegelijkertijd beëdigd werden Remine Alberts, Marnix Bruggeman, Geert Ritsema, Wim Hoogervorst en Anna de Groot. De nieuwe SP-fractie bezet daarmee zes zetels, één meer dan in de vorige periode.Lees verder
26 maart 2015

Afscheid van Colette Sacco en Dago Wellink

De SP-statenfractie heeft afscheid genomen van Dago Wellink en Colette Sacco. Zij worden van harte bedankt voor hun inzet. Collette Sacco maakte een periode van vier jaar vol in de staten. Tot 2014 was zij tegelijkertijd fractievoorzitter van de SP in de gemeenteraad van Purmerend. Dago Wellink was acht jaar lid van provinciale staten, waarvan de eerste vier jaar fractievoorzitter van de SP-statenfractie. Uit handen van Commissaris van de Koning Johan Remkes ontving Dago als dank voor bewezen diensten de bronzen penning van de

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman
provincie Noord-Holland. Het nogal groot uitgevallen muntje, voor zover bekend zonder chocolade vulling, ging vergezeld van een oorkonde.Lees verder

Pagina's