h
27 april 2015

1e Rijksbinnenhaven IJmuiden moet toegankelijk blijven voor binnenvaartschepen

Rijkswaterstaat wil de tijdelijke ligplaatsen voor binnenvaartschepen in de 1e Rijksbinnenhaven opheffen. SP-statenlid Carlien Boelhouwer: “Opheffen betekent dat binnenvaartschippers die tussen twee vrachten zitten, heen en weer moeten blijven varen tot de vracht daadwerkelijk ingeladen kan worden. Dat is niet alleen ronduit idioot maar ook slecht voor de binnenvaart zelf. De provincie moet zich hard maken voor de binnenvaartschippers en in overleg treden met rijk en rijkswaterstaat.”

Lees verder
23 april 2015

Twijfels over subsidie aan Zaans "House of Food"

Foto: Anna de Groot / Anna de Groot

Vermoedelijk 300.000 euro subsidie heeft de provincie Noord-Holland verstrekt aan de leerwerkfabriek "House of Food" in Zaandam. House of Food was ooit bedoeld om ruimte te bieden "aan leren, werken, innoveren en kennis vergaren in de foodsector". Maar het project mislukte en faillissement dreigde. Na een WOB-verzoek aan de gemeente Zaanstad verscheen op 17 april 2015 in de digitale krant De Orkaan het artikel "Hoe € 2,1 miljoen subsidie verdampte bij House of Food". Met schriftelijke vragen aan gedeputeerde staten wil SP-statenlid Anna de Groot weten wat er precies is gebeurd.

Lees verder
19 april 2015

SP wil antwoord op overgangsraadsel Windpark Westfrisia

Twintig schriftelijke vragen heeft SP-statenlid Marnix Bruggeman aan gedeputeerde staten gesteld over het Windpark Westfrisia. Op 2 maart besloten provinciale staten dat nieuwe windmolens alleen nog mogen worden gebouwd op tenminste 600 meter afstand van woningen. Maar door een "overgangsregeling" uit 2012 zou dit niet gelden voor het Windpark Westfrisia - dat zou moeten komen tussen Zwaagdijk-Oost en de Westfrisiaweg bij Hoorn.Lees verder
16 april 2015

SP wil opheldering vervolgstap kernreactor Pallas

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman
Minister Kamp heeft in recente een brief aan de Tweede Kamer op geen enkele manier duidelijk gemaakt dat er aan de voorgenomen bouw van de Pallas kernreactor bij Petten ook enorme bezwaren kleven. Bovendien is er geen afweging gemaakt tussen de kosten en baten voor het Rijk en de provincie Noord Holland. SP-statenlid Geert Ritsema heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan gedeputeerde staten.Lees verder
6 april 2015

Provincie moet familie Dekker helpen in trieste zaak

Ook SP-statenlid Marnix Bruggeman heeft nu vragen gesteld over de bodemverontreiniging onder de Broekerhavenweg in Bovenkarspel. De familie

Foto: Jos en Joke Dekker / Jos en Joke Dekker
Dekker verkocht daar hun huis in 2008. Omdat er benzeen, xylenen en minerale olie in de grond bleken te zitten, ontbond de rechter na een jarenlange rechtszaak de koopovereenkomst. Ze moesten vorig jaar hun oude huis terugnemen en bovendien allerlei kosten aan de koper vergoeden. De Dekkers hadden ondertussen een nieuw huis gekocht in Lutjebroek. Hun schade is inmiddels drie ton. Provincie en gemeente waren al jaren op de hoogte van de bodemverontreiniging, maar deden er nooit wat aan. SP-Kamerlid Eric Smaling stelde eerder al vragen aan de minister van Infrastructuur en Milieu.Lees verder
26 maart 2015

Nieuwe SP-statenfractie beëdigd

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman
Carlien Boelhouwer is donderdag beëdigd als lid van provinciale staten voor de SP. Zij neemt de plaats in van Hans Bakker die om persoonlijke redenen moest afzien van zijn zetel. Boelhouwer: "Dit is om meerdere redenen voor mij een bijzondere gebeurtenis. Ik had met mijn zevende plek op de kieslijst niet verwacht nog te zullen terugkeren. En ook is dit voor mij het begin van mijn vijfde periode als statenlid." Tegelijkertijd beëdigd werden Remine Alberts, Marnix Bruggeman, Geert Ritsema, Wim Hoogervorst en Anna de Groot. De nieuwe SP-fractie bezet daarmee zes zetels, één meer dan in de vorige periode.Lees verder
26 maart 2015

Afscheid van Colette Sacco en Dago Wellink

De SP-statenfractie heeft afscheid genomen van Dago Wellink en Colette Sacco. Zij worden van harte bedankt voor hun inzet. Collette Sacco maakte een periode van vier jaar vol in de staten. Tot 2014 was zij tegelijkertijd fractievoorzitter van de SP in de gemeenteraad van Purmerend. Dago Wellink was acht jaar lid van provinciale staten, waarvan de eerste vier jaar fractievoorzitter van de SP-statenfractie. Uit handen van Commissaris van de Koning Johan Remkes ontving Dago als dank voor bewezen diensten de bronzen penning van de

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman
provincie Noord-Holland. Het nogal groot uitgevallen muntje, voor zover bekend zonder chocolade vulling, ging vergezeld van een oorkonde.Lees verder
23 maart 2015

SP-stemmers in Noord-Holland bedankt!

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman
De SP krijgt er in provinciale staten van Noord-Holland een zetel bij, en gaat van 5 naar 6 zetels. Enkhuizen blijft de Noordhollandse gemeente met het hoogste percentage SP-stemmers. De partij boekte ook hier een mooie winst en ging van 13,1 procent bij de vorige statenverkiezingen naar 16,3. Zaanstad komt op de tweede plaats met 14,3 procent (was 12,0 in 2011), bijna gelijk op met Wormerland waar 14,2 procent werd gescoord. Opvallend goed deed de SP het ook in Amsterdam, waar de SP met twee wethouders in het college van B&W zit. Hier steeg het stemmenpercentage van 10,4 naar 12,7. In Amsterdam woont bijna een derde deel van alle Noordhollanders. In gemeenten waar de SP zich duidelijk op plaatselijke thema's heeft onderscheiden gaf dit zichtbaar resultaat. Bijvoorbeeld op Texel – waar de SP zich fel verzette tegen de invoering van de belbus – was er een winst van 9,7 naar 11,3. In Velsen kwam de partij van 10,1 procent bij de vorige statenverkiezingen op 11,9 nu. Hier kwam de SP onlangs met een initiatief voor herstart van de bootdienst IJmuiden – Amsterdam. Forse stijger was Castricum, waar de SP van 8,9 bij de vorige verkiezingen nu op 11,3 procent uitkwam. Onder "> Lees verder" zijn de SP-uitslagen te zien van alle Noordhollandse gemeenten. Op maandag 23 maart zijn de definitieve uitslagen bekend geworden. In totaal stemden 101.352 Noordhollanders op de SP. Daarmee behaalden we 10,6 procent van het totaal aantal uitgebrachte geldige stemmen.Lees verder
15 maart 2015

SP-statenlid op bezoek bij MKB Hilversum

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman
Samen met Bianca Verweij, SP-fractievoorzitter in de gemeenteraad van Hilversum, is SP-statenlid Marnix Bruggeman donderdag op bezoek geweest bij winkeliers en zzp'ers in Hilversum. Ze spraken onder meer met de eigenaresse van dierenwinkel het Gooisch voedingscentrum voor hond en kat in de Havenstraat. In die straat staan veel winkels leeg. Maar er zijn ook praktische problemen, zoals vervuiling van de buurt. Later op het Hilversumse raadhuis vonden Verweij en Bruggeman SP-wethouder Arjo Klamer terstond bereid voor een al even praktische oplossing: zelf de buurt in om even de rotzooi op te ruimen.                                            De beroemde SP-sponjes vonden in de dierenwinkel eindelijk een nuttige bestemmingLees verder
9 maart 2015

SP flyert in Heiloo tegen Afslag A9

Foto: SP Castricum / SP flyer team na gedane arbeid in Heiloo
Afgelopen zaterdag hebben SP'ers in Heiloo flyers verspreid tegen de aanleg van de Afslag A9. Deze afslag was ooit bedacht om de nieuwbouwwijken Zuiderloo en Zandzoom te ontsluiten, en het bedrijventerrein Boekelermeer beter bereikbaar te maken. De afslag van de rijksweg zou eigenlijk door het rijk moeten worden aangelegd. Maar die vindt de afslag onnodig en overbodig. De provincie besloot daarop de 34 miljoen uit eigen zak te betalen. Volgens de SP is de aanleg weggegooid geld, ten koste van groen en natuur. Naar woningbouw is hier nauwelijks nog vraag, en er zijn genoeg andere braak liggende bedrijventerreinen. SP-statenkandidaat Roel Sint flyerde zaterdag mee: "Het is een onderwerp dat enorm leeft in Heiloo. We waren in een mum van tijd door onze flyers heen. Mensen wilden er graag met ons over praten en lieten hun sympathie blijken." [Voor download van de flyer: klik op Lees verder]Lees verder

Pagina's