h
14 januari 2014

Statencommissie wijst SP-aanpak van winkelleegstand af

De statencommissie Economie voelt nog weinig voor de plannen van de SP om iets te doen aan de leegstand en verloedering in kleine winkelcentra en winkelstraten. Kleine winkels houden het hoofd niet meer boven water, met als gevolg leegstand. De SP had daarom een initiatiefvoorstel gemaakt voor herstructurering van winkelstraten en buurt­winkelcentra. Dit kan helpen winkels te behouden, maar ook om leegstaande winkelpan­den een andere functie te geven. Voor de SP is dat urgent. De meeste partijen in provin­cia­le staten wachten echter liever af tot gedeputeerde staten met plannen komen. Dat bleek op 14 januari bij de behandeling van het voorstel van de SP in de Commissie WEB.   

Lees verder
7 januari 2014

SP heeft vragen over deal KNSF-terrein Muiden

De SP-statenleden Marnix Bruggeman en Dago Wellink hebben vragen gesteld over de bouwplannen op het terrein van de voormalige kruitfabriek in Muiden. Bij de plannenmakerij voor het KNSF-terrein was ook voormalig VVD-gedeputeerde Ton Hooijmaijers betrokken. De gemeente Muiden wil deze maand met KNSF nadere afspraken maken, waarmee de bouw van grotendeels dure koopwoningen op het terrein van start kan gaan. De gemeente vraagt daarvoor financiële garanties van de provincie. In het rapport Schoon Schip over de bestuurscultuur in Noord-Holland zijn echter kritische opmerkingen gemaakt over de eerdere deals tussen de provincie en de eigenaren van het terrein. De SP wil daarom weten op welke manier de provincie daaraan nog moet blijven meewerken.

Lees verder
5 december 2013

SP heeft vragen over sluiten N196 bij uitbreiding winkelcentrum Uithoorn

De SP wil van gedeputeerde staten van Noord-Holland weten of zij akkoord gaan met het knippen van de provinciale weg N196 in Uithoorn. Deze knip is nodig voor het plan om het Dorps­centrum en het Amstelplein tot één geheel te maken. De gemeente wil de weg bebouwen met nieuwe winkels en parkeerplaatsen. Statenleden Remine Alberts en Marnix Bruggeman willen ook weten of de provincie tegen Uithoorn gaat optreden als er in het centrum van Uithoorn te veel winkelruimte bijkomt.

Lees verder
4 december 2013

Geen provinciale inmenging bij fusie en samenwerking

De SP vindt dat de provincie recht moet doen aan provinciaal beleidskader herindeling, en zich dus niet ongevraagd moet opdringen aan de IJmondgemeentes die samenwerking overwegen. SP-statenlid Carlien Boelhouwer: "In het beleidskader staat duidelijk dat herindelingen van onder op moeten komen, gemeentes moeten zelf met die wens bij de provincie aankloppen, voordat de provincie actie onderneemt. Dat is een goed uitgangspunt maar daar moet de provincie zich dan wel aan houden. 

Lees verder
13 november 2013

SP-enquête: overgrote meerderheid buspassagiers Texel tegen belbusproef

Bijna negentig procent van de busreizigers op Texel is tegen een proef met belbussen. Zij zijn zeer tevreden met de gewone bussen die nu over het eiland rijden. Dit blijkt uit enquêtes die statenleden van de SP in de bus hebben gehouden onder de passagiers.

Lees verder
14 oktober 2013

Buslijn 29 Texel bedreigd

Half december zou de provincie een deel van het busnet op Texel willen vervangen door belbusjes of taxi's. Maar krap twee maanden voor de start weten passagiers en buschauffeurs nog steeds niet precies waar ze aan toe zijn. SP-statenleden Remine Alberts en Marnix Bruggeman hebben daarom schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.

Lees verder
1 oktober 2013

Provincie moet afschieten katten niet toestaan

Het gemeentebestuur van Texel wil de zwerfkatten op het eiland afschieten, omdat de asiels vol zitten en de zwerfkatten schade aanrichten aan de natuur. SP-statenlid Carlien Boelhouwer: "Er zijn legio andere mogelijkheden om het aantal katten op Texel terug te dringen, als ze overlast geven. Texel grijpt meteen naar het jachtgeweer. Dat vinden wij te gemakkelijk. De provincie Noord-Holland mag dit niet toestaan."

Lees verder
22 september 2013

Provincie houdt rapport geheim uit angst voor succes bezwaren tegen megastallen

Partij voor de Dieren, GroenLinks en SP willen dat de provincie Noord-Holland geheime stukken over megakippenstal Meerkip openbaar maakt. Het provinciebestuur wil de stukken geheim houden, omdat hij vreest dat op grond van die stukken tegen vergelijkbare gevallen als Meerkip met succes bezwaar kan worden gemaakt. De drie partijen vinden dit een zeer vreemd argument. Geheimhouding is niet bedoeld om te voorkomen dat mensen die kennelijk gelijk hebben hun gelijk ook kríjgen.

Lees verder
10 september 2013

Provincie geeft SP gelijk: Wagenpark kan kleiner

Provincie Noord-Holland heeft vandaag moeten toegeven dat het eigen wagenpark veel kleiner kan, en dat de leden van het provinciebestuur ook best af en toe van het openbaar vervoer gebruik kunnen maken. SP-statenfractievoorzitter Remine Alberts: "Heel goed dat de provincie nu eindelijk tot inkeer komt en ons in het gelijk stelt. Wij hebben de afgelopen jaren herhaaldelijk aandacht gevraagd voor het -vergeleken met andere provincies- exorbitant grote en dure wagenpark van Noord-Holland. Zeven wagens, voor elk van de zeven bestuurders van de provincie een, is niet nodig. Dat geeft de provincie nu ook toe: het wagenpark gaat van 7 naar 4 auto's en het aantal chauffeurs van 8 naar 4. Dat scheelt de burger een paar centen!"

Lees verder

Verkiezingsprogramma 2019

In Noord-Holland kunt u ook op de SP stemmen. In maart 2019 waren er Provinciale Statenverkiezingen. Trots presenteren wij u de eerste vijf kandidaten en ons verkiezingsprogramma.

Lees verder

Pagina's