h
5 maart 2015

Bootdienst IJmuiden – Amsterdam kan goedkoper terugkomen

De SP wil dat provinciale staten opnieuw gaan kijken naar de mogelijkheid van herstart van de bootdienst IJmuiden – Amsterdam. De SP heeft hiervoor een initiatiefvoorstel ingediend. VVD-gedeputeerde Post had in november consultant MuConsult een rapport laten maken. Volgens dit rapport zou herstart per jaar 1,2 tot 1,8 miljoen subsidie kosten. De andere partijen namen deze conclusie over en haakten af. De SP daarentegen vond als enige partij het rapport te eenzijdig. In het initiatiefvoorstel laat SP-statenlid Marnix Bruggeman nu zien dat de bootdienst voor veel minder geld kan terugkomen – en eventueel zelfs zónder subsidie.

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman
Lees verder
27 februari 2015

Nut van sponsoring door provincie is volstrekt onduidelijk

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman
De provincie moet maar eens duidelijk gaan maken wat de sponsoring van evenementen zoals het Westfries Ondernemers Gala nu eigenlijk oplevert. Zolang gedeputeerde staten dat niet kunnen, moet de rem er op. Dat is de strekking van een motie die de SP aanstaande maandag indient in provinciale staten. De staten bespreken dan ook een initiatiefvoorstel van de SP over het sponsorbeleid van de provincie.Lees verder
26 februari 2015

Na 74 jaar eerste herdenking Februaristaking Hilversum

Krans herdenking Februaristaking  van SP Hilversum
Amsterdam herdenkt nog steeds ieder jaar de Februaristaking van 25 februari 1941. Maar nog maar heel weinig mensen weten dat er destijds ook in Hilversum op 26 februari massaal is gestaakt tegen de deportatie van joodse Nederlanders.  Eén van de stakers was ingenieur Graaff, werkzaam bij de Hilversumse telecommunicatiefabrikant NSF. Na zijn overlijden vorig jaar bedacht zijn zoon Arthur Graaff dat het goed zou zijn, als ook Hilversum de Februaristaking ging herdenken. Vandaag vond op de Kerkbrink de eerste herdenking plaats.Lees verder
22 februari 2015

Campagne Noord-Holland SP van start op Texel

SP Noord-Holland is afgelopen zaterdag begonnen met de verkiezingscampagne voor provinciale staten. Dat gebeurde op Texel. Op 25 plaatsen verspreid over het hele eiland gingen SP 'ers flyeren en buurten in de buurt. De reis ging met de omstreden provinciale belbus "Texelhopper". SP-lijsttrekker Remine Alberts had als flyerlocatie de Kadijksweg opgekregen, zo'n 9 kilometer vanaf de veerhaven. Maar na een ongevraagde belbus sight seeing toer over het hele eiland van anderhalf uur kwam ze daar nooit aan. Andere pech was er voor SP Kamerlid Harry van Bommel. Hij mocht gaan 'buurten in de buurt' in de Bierbrouwerij bij Oudeschild. Maar die bleek gesloten …

Foto: Marnix Bruggeman / Harry van Bommel en gemeenteraadslid Heerhugowaard Cor Hoekstra verheugen zich op een bezoek aan de Bierbrouwerij
Lees verder
18 februari 2015

Omstreden belbus Texel kost 18 euro subsidie per passagier

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman

De extra provinciale subsidie voor de belbus op Texel is inmiddels opgelopen naar 1,75 miljoen voor twee jaar. Uit een voortgangsrapportage van de provincie blijkt dat er een kostenoverschrijding is van bijna 150.000 euro. De gemeente Texel betaalt ook nog een ton mee, totaal dus 1,85 miljoen. Per dag maken gemiddeld ongeveer 140 mensen een ritje met de belbus. Op elke vervoerde passagier legt de provincie dan ongeveer 18 euro toe.

Lees verder
5 februari 2015

Verkiezingsprogramma SP Noord-Holland

Het verkiezingsprogramma van de SP voor de statenverkiezingen in Noord-Holland is on-line. Het programma heeft als titel: "Een spaarzame, groene en sociale provincie." De SP pleit voor een meer bescheiden provinciebestuur. Dus geen geld meer voor prestigeprojecten. Voorzieningen voor het provinciebestuur en statenleden moeten zo sober mogelijk. Geld van de provincie moet daarentegen worden besteed aan voorzieningen waarvan alle inwoners van de provincie kunnen profiteren. Nadruk moet liggen op verbetering van de leefbaarheid, stads- en dorpsverbetering, behoud van voorzieningen in kleine kernen, en zorg en cultuur met een bovengemeentelijk karakter. Speerpunt van de SP is verder beter openbaar vervoer, met professionele chauffeurs. Dus geen buurtbussen met vrijwilligers of belbussen waarvoor reizigers een uur van tevoren moeten opbellen. Met de link hieronder kun je het verkiezingsprogramma downloaden. Lees verder
22 januari 2015

Kans op windmolens op Afsluitdijk wordt groter

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman
Met steun van de SP heeft de Tweede Kamer dinsdag 20 januari een motie van de PvdA aangenomen voor windmolens op de Afsluitdijk. De Noordhollandse SP-statenfractie pleitte hier al voor in de statenvergadering van 15 december. Met molens op de Afsluitdijk zouden kwetsbare plekken elders in Noord-Holland kunnen worden ontzien.Lees verder
19 januari 2015

Duinpolderweg moet ook in Noord-Holland opnieuw ter discussie

Ook provinciale staten van Noord-Holland moeten zich afvragen of aanleg van de Duinpolderweg nog wel nodig is. Dit bepleit SP-fractievoorzitter Remine Alberts maandag 19 januari in de statencommissie Mobiliteit. Aanleiding is de uitspraak van provinciale staten van Zuid-Holland om nut en noodzaak van de aanleg ter discussie te stellen.

Foto: SP
Lees verder
16 januari 2015

SP bij start luchtmeting Diependaalselaan Hilversum

SP-statenlid Dago Wellink heeft donderdag 15 januari het eerste luchtmeetpunt geplaatst op de Diependaalselaan in Hilversum. Het bewonerscomité Diependaalsbelang ageert daar al twintig jaar tegen de grote aantallen vrachtauto's door hun buurt. Er zijn vermoedens dat het doorgaande verkeer de grenswaarden voor NO2 in de buurt fors doet overschrijden.       Lees verder
18 december 2014

Zoals SP NH voorspelde: Fryslân gaat wél voor windmolens op Afsluitdijk

Provinciale Staten van Fryslân hebben woensdag 17 december besloten eerst te onderzoeken of er windmolens op en langs de Afsluitdijk kunnen komen. SP-statenlid Marnix Bruggeman voorspelde dit afgelopen maandag al bij de behandeling van het Noordhollandse windplan. Door het indienen van een motie pleitte Bruggeman er voor om

dan samen met Fryslân te gaan optrekken voor molens op de Afsluitdijk. Dan kunnen kwetsbare gebieden in de rest van Noord-Holland worden ontzien. CDA-gedeputeerde Jaap Bond ontraadde deze motie, omdat minister Kamp het niet wil. De motie werd daarna door de coalitiepartijen afgestemd.Lees verder

Pagina's