h
7 juni 2016

Financiën over 2015: positief, maar vraag niet hoe

In deze maand worden in de Staten de cijfers over 2015 besproken. De accountant heeft de Jaarstukken 2015 goedgekeurd en nu mogen wij als Statenleden de boel bestuderen, bewonderen of bekritiseren.

Lees verder
1 juni 2016

Wel héél erg veel meer staalslakken op benzeenstortplaats

Op de Aagtenbelt in Beverwijk wordt in totaal bijna 400 miljoen kilo staalslakken gestort, in plaats van de aanvankelijk opgegeven 70 miljoen kilo. Dit blijkt uit antwoorden op schriftelijke vragen van SP-statenlid Marnix Bruggeman. De Aagtenbelt is een voormalige stortplaats voor chemisch afval. De belt wordt nu omgebouwd tot wandelpark, waarbij staalslakken als afdek-laag worden gebruikt. Omwonenden en deskundigen sloten eerder al niet uit dat het gewicht van de slakken oud benzeen uit de belt drukt, in de richting van de omliggende woonwijken. Maar gedeputeerde staten zeggen geen negatief effect te verwachten van het storten van veel meer staalslakken dan eerst was gepland.Lees verder
25 mei 2016

Energiezuinig huis ook voor sociale huurder

De provincie moet een plan van aanpak maken voor de verduurzaming van de sociale woningvoorraad in Noord-Holland. Dit was de strekking van een motie die SP-statenlid Geert Ritsema maandag indiende toen provinciale staten spraken over de energietransitie. Ritsema bepleitte verder het plan voor een eigen provinciaal energiebedrijf voor duurzame energie opnieuw op de agenda te zetten. Overigens was het afgelopen maandag het laatste optreden van de SP'er in provinciale staten. Naar verwachting wordt hij op 27 juni benoemd tot wethouder voor ruimtelijke ordening en mobiliteit in Arnhem.

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman
Lees verder
25 mei 2016

Steun oproep raden in De Kop voor beter OV

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman
Negen gemeenteraden in Noord-Holland Noord hebben de afgelopen maanden moties aangenomen waarin zij de provincie oproepen het busvervoer te verbeteren in plaats van te verslechteren. Maar PvdA, VVD, D66 en CDA in provinciale staten trekken zich daar niks van aan.  Afgelopen maandag stemden zij tegen een motie van de SP die voorstelde de oproep van de negen gemeenteraden serieus te nemen. SP-statenlid Marnix Bruggeman: "Ook raadsleden van PvdA, VVD, D66 en CDA hebben in hun gemeenten massaal voorgestemd. Onbegrijpelijk dat hun partijgenoten in provinciale staten hun nu dan niet willen ondersteunen." Dezelfde statenleden stemden ook tegen een SP-motie geen extra verhoging van het bustarief toe te staan.Lees verder
24 mei 2016

Garandeer beschikbare spoedeisende hulp

Foto: www.zorgatlas.nl / RIVM, AND

De SP wil dat het provinciebestuur in actie komt om de spoedeisende hulp in de provincie Noord-Holland te garanderen. SP-statenlid Carlien Boelhouwer: “De spoedeisende hulp is enorm belangrijk als het gaat om ernstige ongevallen en acute medische klachten. Zulke zorg moet altijd beschikbaar zijn. Dat blijkt nu niet het geval, en ik maak me daar grote zorgen over.”

Lees verder
19 mei 2016

SP: Festivalbeleid mag de natuur niet schaden

De provincie moet onderzoek gaan doen naar de schade aan de natuur door evenementen en festivals. Dit stellen SP-statenleden Anna de Groot en Remine Alberts in hun initiatiefvoorstel 'Op weg naar een duurzaam evenementen- en festivalbeleid'. Remine Alberts: "Doorgaan op de huidige weg kan leiden tot spijt achteraf, onderzoek is daarom absoluut noodzakelijk." De SP-statenleden willen ook betere geluidmetingen. Er moet meer rekening gehouden moet worden met de belangen van natuurliefhebbers en omwonenden.

Foto: Hetty Litjens / Hetty Litjens
Lees verder
29 april 2016

Provincie zegt toe probleem fietspad N247 snel op te lossen

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland wil haast maken met de aanleg van een fietspad aan de oostzijde van de N247 tussen Monnickendam en Hotel Katwoude. De huidige fietsroute is, net als de fietsoversteek tussen De Zedde en de Wagenweg, onoverzichtelijk en daardoor soms levensgevaarlijk. De provincie wil zo snel mogelijk de fietsverkeerssituatie ter plekke aanpakken. Dat stelt men in antwoord op schriftelijke vragen van SP-statenlid Wim Hoogervorst.

Lees verder
25 april 2016

Noord-Holland Noord: buslijnen weg en tarieven omhoog

Het risico bestaat dat in 2018 minstens vier buslijnen in Noord-Holland Noord verdwijnen. Sommige plaatsen kunnen hun bus helemaal kwijt raken. In de rest van de Kop kunnen alleen nog busjes met onbetaalde chauffeurs overblijven, of belbussen waarvoor je minstens een uur van te voren moet opbellen. Ook is het mogelijk dat de bustarieven met 14 procent extra worden verhoogd. Dit blijkt uit het programma van eisen van de provincie voor het busvervoer ten noorden van Castricum, Alkmaar en Hoorn. SP-statenlid Marnix Bruggeman: "De provincie laat toe dat het busbedrijf in 2018 allerlei verslechteringen gaat doorvoeren. Dat moet je niet willen."Lees verder
19 april 2016

TTIP-verdrag kan waterleidingbedrijf in problemen brengen

Handelsverdrag TTIP met de Verenigde Staten kan ernstige gevolgen hebben voor het Provinciaal Waterleiding- bedrijf Noord-Holland (PWN). SP-Statenlid Geert Ritsema wil daarom van gedeputeerde staten weten wat precies de gevolgen van TTIP zullen zijn voor provinciale bedrijven. Aanleiding voor zijn vragen is een kritisch advies van de Sociaal Economische Raad (SER) over TTIP.Lees verder
12 april 2016

Noord-Holland bijeen in Enkhuizen

Foto: SP / SP
Afgelopen zaterdag 9 april was Enkhuizen het decor voor de eerste SP-Provinciedag Noord-Holland. Meer dan 80 actieve SP-leden uit alle Noordhollandse afdelingen bespraken eerst in het Zuiderzeemuseum hun afdelingsstrategieën. 's Middags trokken ze de Bloemen- en Verzetsheldenbuurt in om mensen steun te vragen voor de strijd voor een betere ziektekostenverzekering.Lees verder

Pagina's