h
11 juli 2017

Voltallige oppositie ontvlucht statenzaal na overval Afslag A9 Heiloo

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman
Voor de aanleg van de omstreden afslag van de A9 bij Heiloo is opnieuw drie miljoen extra nodig. Gedeputeerde Post van mobiliteit (VVD) hield steeds vol dat de gemeenten Heiloo, Alkmaar en Castricum dit tekort moeten betalen. Pas drie dagen vóór de statenvergadering van 10 juli bleek ze van gedachten veranderd. Of de staten in die vergadering maar even dit extra geld op tafel wilden leggen. Voor het gemak stuurde Post hun een kant-en-klaar amendement toe, waarmee de drie miljoen geregeld kon worden. Dit amendement zouden statenleden dan zelf in de statenvergadering moeten indienen. De overval van Post bracht de voltallige oppositie er toe bij deze schijnvertoning de statenzaal te verlaten: "Wij doen hier niet aan mee."Lees verder
11 juli 2017

Wegenbouwbedrijf op verjaarsdagsfeestje van Remine Alberts

Afgelopen maandag bespraken provinciale staten de provinciale Kaderbrief 2018-2021. De kaderbrief is een vooruitblik van het provinciebestuur op de komende jaren. Erg sociaal ziet het er allemaal niet uit. In haar toespraak deed SP-fractievoorzitter Remine Alberts een bekentenis. Op verjaardagsfeestjes wordt haar wel eens gevraagd wat die provincie nu eigenlijk doet: "Tegenwoordig vertel ik dat de provincie een wegenbouwbedrijf is wat ook nog eens heel scheutig is met het verstrekken van subsidies aan ondernemers en wat die ondernemers ook nauwelijks een strobreed in de weg wil leggen."

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman
Lees verder
11 juli 2017

Jim Haijen nieuw statenlid SP

Afgelopen maandag 10 juli is Jim Haijen geïnstalleerd als nieuw statenlid voor de SP. Jim vervangt Roel Sint, die vanwege ziekte tijdelijk geen lid van provinciale staten kan zijn. Jim Haijen (28) is onlangs afgestudeerd als historicus en werkt als geschiedenisleraar. Hij werd vier jaar geleden actief in ROOD, de jongerenorganisatie van de SP. Terugkijkend op zijn eerste dag in de Provinciale Staten is Jim een hoop vaktaal en afkortingen als NNN, HIRB en PiP wijzer geworden. Hij is daarom van plan om duidelijke taal te blijven spreken en gaat de strijd aan om zaken als openbaar vervoer en natuur voor iedereen in Noord-Holland te behouden.                                        Met blauw jasje: Jim Haijen

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman
Lees verder
29 juni 2017

Trigion Brugwachtersvragen na geplette Toyota en geramd schip

Sinds 1 april worden de bruggen in de provinciale wegen bediend door het private bedrijf Trigion. Het bedrijf nam daarvoor nieuw personeel aan, zonder nautische ervaring, en op een veel lager loon. De afgelopen week gebeurden er vlak achter elkaar twee ongelukken. Op de Bosrandbrug in de N231 bij Schiphol-Oost kieperde een Toyota van de brugklep. Enkele dagen eerder sloot de Schipholdraaibrug bij de N232 te vroeg, en ramde een schip. SP-statenlid Carlien Boelhouwer stelde schriftelijke vragen. De provincie is door de uitbesteding veel goedkoper uit. Maar volgens de SP mag dit nooit over de ruggen van het personeel. Voor de uitbesteding aan Trigion was er al gewaarschuwd voor de veiligheid.   [ Foto's: Eric van Lieshout / www.112meerlanden.nl ]Lees verder
26 juni 2017

'Kustpact' faalt tegen bouwdrift projectontwikkelaars en gemeenten

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman
Het kan niemand ontgaan zijn. Natuurmonumenten en andere natuurorganisaties organiseerden vorig jaar een grote publiekscampagne 'Bescherm de Kust'. De bedoeling van deze publiekscampagne was om de wildgroei van bouwinitiatieven aan de kust tegen te gaan. We tekenden petities, werden Baywatcher en deden als publiek alles om onze kust terug te veroveren op de projectontwikkelaars en de op geld beluste noodlijdende gemeenten. Er werd een Kustpact getekend, maar ondertussen gaan projectontwikkelaars gewoon door met het volbouwen van stranden en duinen.Lees verder
24 juni 2017

Windmolengluurders omzeilen provinciale regels

Mede op voorstel van de SP besloten provinciale staten ooit dat er geen windmolens op minder dan 600 meter afstand van woningen mogen worden gebouwd. Maar de provincie probeert die regel op alle mogelijke manieren te omzeilen. In Zwaagdijk gold de 600-meter regel niet vanwege een of andere vage overgangsregeling. In IJmuiden worden woonboten gewoon weggesleept. En in de Groetpolder werden elf woonhuizen plots tot 'bedrijfswoning" verklaard. Voor bedrijfswoningen geldt de 600-meter regel namelijk niet.Lees verder
13 juni 2017

Hoe de bus geruisloos Muiden verliet

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman
Oktober vorig jaar vroeg gedeputeerde Elisabeth Post (VVD) aan provinciale staten een bijdrage van 1,5 miljoen voor een busbaan en een nieuw busstation bij Muiden. Bij de kredietaanvraag zat een onduidelijke tekening. Daarop was helemaal geen nieuw busstation te zien. SP-statenlid Marnix Bruggeman vroeg bij de commissiebehandeling om uitleg – maar kreeg die niet. Inmiddels is het project klaar. Het nieuwe busstation bleek ineens meer dan een kilometer verder van de bebouwde kom te liggen dan het oude. Echt gezellig is het er trouwens ook niet.Lees verder
30 mei 2017

Stimuleringsfonds journalistiek blijft op de agenda

Gemeenten en provincies kunnen een fonds instellen voor financiering van onderzoeksjournalistiek van lokale en regionale kranten en omroepen. Dit concludeerde de Universiteit Leiden in maart in een onderzoeksrapport 'Het versterken van lokale nieuwsmedia'. Het onderzoek werd gedaan in opdracht van de gemeente Leiden. Op aandrang van SP-statenlid Marnix Bruggeman gaat de Noordhollandse Commissaris van de Koning Johan Remkes nu dit onderzoek bestuderen. En als Remkes de Haarlemse burgemeester Jos Wienen tegen het lijf loopt, gaat hij hem vragen naar zíjn zorgen over de regionale media.Lees verder
18 mei 2017

Woonboten weg voor windmolens

Mede op voorstel van de SP mogen er geen windmolens komen op minder dan 600 meter afstand van woningen. De regel geldt ook voor andere "gevoelige bestemmingen" zoals woonboten. Bij het plan voor het Windpark Spuisluis in IJmuiden liggen er tientallen woonboten binnen deze 600 meter grens. Je zou dus denken dat het windpark er daarom niet kan komen. Maar de provincie draait de regel simpelweg om - de woonboten worden gewoon weggesleept.

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman
Lees verder
1 mei 2017

Spoortunnel kan dure grap worden

Foto: Wim Hoogervorst / Wim Hoogervorst
Dat er problemen zijn bij de spoorwegovergang in Heerhugowaard, daar is een ieder het over eens. En dat er een goede oplossing moet komen voor de verkeersopstoppingen aldaar ook. Maar over de rommelige financiering van het project en de uitvoering van de plannen maakt de SP-fractie in Provinciale Staten zich, samen met SP Heerhugowaard, grote zorgen.Lees verder

Pagina's