h

Wegen en verkeersveiligheid

 

23 september 2014

Plan voor afslag A9 Heiloo steeds raadselachtiger

Waarom zijn de argumenten voor de aanleg van een nieuwe afslag van de A9 in Heiloo ineens veranderd? Dat willen SP-statenleden Remine Alberts en Marnix Bruggeman weten met schriftelijke vragen die zij maandagochtend 22 september hebben gesteld. Over de omstreden afslag wordt al jaren gepraat. Tot nu toe was het argument de ontwikkeling van nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen in Heiloo. Maar na jaren staat daar pas een handjevol woningen. De bedrijventerreinen bestaan voornamelijk uit gras.Toch wil de provincie de afslag doorzetten. Daarvoor is nu ineens een nieuw argument bedacht: de bereikbaarheid van Alkmaar. De provincie had namelijk nog 51 miljoen "over" uit een potje voor een Randweg om Alkmaar. Veel inwoners van Heiloo zijn ondertussen bang dat zij door de afslag veel meer autoverkeer door hun straten krijgen.

Lees verder
10 april 2014

Veiligheid overstekende voetgangers en fietsers moet beter

De veiligheid voor overstekende voetgangers en fietsers zou veel beter gegarandeerd kunnen worden wanneer de afsteltijd van de verkeerslichten verlengd wordt. Ook moeten op sommige kruispunten met provinciale wegen de voetgangers eigen oversteeklichten krijgen. SP-fractievoorzitter Remine Alberts: "De provincie zou dan echt laten zien dat de gevaarlijke situaties voor overstekend langzaam verkeer haar menens is. Nu blijven die situaties maar al te vaak gewoon voortbestaan."

Lees verder
20 augustus 2013

Meer duidelijkheid gevraagd over verkeerseducatie

De statenfractie van de SP wil dat er duidelijkheid komt over verkeerseducatie. Een zoektocht naar wie wat doet liet zien dat die duidelijkheid ontbreekt. Fractievoorzitter Remine Alberts: “Verkeersveiligheid is een groot goed. Nog belangrijker is de verkeersveiligheid voor onze jeugd. De provincie heeft van het rijk daar een rol in gekregen, maar die rol is niet altijd even duidelijk. Ook niet bij verkeerseducatie. ”

Lees verder
14 februari 2013

Provinciebestuur mag schrappen rijksbijdrage voor Westfrisiaweg niet aanvullen

Het Rijk zal niet langer meebetalen aan de dure Westfrisiaweg. SP-statenlid Remine Alberts: “Maar dat kan niet betekenen dat de provincie dat gaat bijplussen. Er zal een nieuw voorstel moeten komen.”

Lees verder
15 mei 2012

Wegverbreding geen automatisme

Bij de aanpak van knelpunten op provinciale wegen zal voortaan eerst worden gekeken welke oplossingen allemaal kunnen worden bedacht voordat tot wegverbreding wordt overgegaan. SP-fractievoorzitter Remine Alberts: “Ik ben heel blij met het aannemen van ons voorstel, omdat dit betekent dat er ook gekeken zal worden naar oplossingen via bijvoorbeeld het openbaar vervoer.” De SP deed het voorstel tijdens de bespreking van de nieuwe Investeringsstrategie Infrastructuur Noord-Holland.

Lees verder
21 februari 2011

Veiligheid voor overstekende voetgangers moet beter

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (VVD, PvdA, CDA en GroenLinks) doen veel te weinig om de veiligheid voor overstekende voetgangers in onze provincie te verbeteren. Dat is de conclusie van de SP over het beleid dat de afgelopen vier jaar door het college is gevoerd. De SP doet nu het voorstel dat binnen één jaar elk kruispunt in Noord-Holland – waarvan de provincie de wegbeheerder is – door voetgangers op de voor hen meest logische manier veilig en vlot overgestoken kan worden.

Lees verder
7 maart 2008

Westfrisiaweg: het uur van de waarheid nadert

Donderdag, 6 maart, werd in de commisie verkeer gesproken over de Westfrisiaweg, het tracé Alkmaar-Enkhuizen (N23). De publiekstribune zat vol. Er waren 13 insprekers. Over het algemeen mensen die het niet met de voordracht van het provinciebestuur eens zijn.

Lees verder
22 januari 2008

Geen MER, dan besluit Westfrisiaweg uitstellen

Gisteren is besloten een besluit over de varianten bij de Westfrisiaweg uit te stellen, omdat er nog geen MER (milieueffectrapportage) was. Bert Putters: "Ik heb daarom gevraagd en gelukkig was de rest het met mij eens. Het wordt sowieso een omstreden besluit en juist dan moet je ervoor zorgen dat je de procedure goed volgt."

Lees verder
14 januari 2008

Westfrisiaweg: nog weer een nieuwe variant

Vanmiddag waren de statenleden te gast bij No Way: de actiegroep tegen de zuidvariant van de Westfrisiaweg. De verschillende varianten voor de Westfrisiaweg maken veel los. Er gaat veel groen verloren en groen wordt in Nederland geliefd. Dat weten de statenleden en daarom waren ook alle woordvoerders verkeer vertegenwoordigd. Vervolgens trokken de statenleden naar Stede Broec waar het college de statenleden hun oplossing toonde: de zuidzuidvariant, weer een nieuwe variant dus.

Lees verder
26 oktober 2007

SP eist informatie West-Frisiaweg

De SP-fractie in Noord-Holland verlangt van het college dat provinciale staten rechtstreeks geïnformeerd worden over ontwikkelingen rond de West-Frisiaweg. Tot nu toe verschijnen regelmatig berichten in de media, maar statenleden krijgen deze berichten niet. Evenmin krijgen zij de notulen van de stuurgroep.

Lees verder

Pagina's

U bent hier