h

Wegen en verkeersveiligheid

 

Noordhollands Dagblad: Zaanse politiek: geen viaduct door Krommenie

Ook de SP trekt nu de handen ervan af. Tot nu toe zag men 'Nulplus' als de minst slechte optie: liever een bestaande weg opwaarderen dan extra asfalt door de polder aanleggen. Maar nu de Krommeniese variant er zo onaantrekkelijk uit is gaan zien, moet er wat betreft de SP helemaal geen A8-A9-verbinding komen.

Lees verder
7 februari 2017

SP wil helemáál geen weg A8-A9

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman
Als het aan SP Noord-Holland en SP Zaanstad ligt komt er helemaal geen nieuwe verbinding tussen de A8 en de A9. De provincie onderzoekt daarvoor drie alternatieve routes. Eén daarvan - de 'nul-plus' variant – had eerst nog de steun van de SP. "Waar men eerst sprak over een tunnel of ‘verlaagde’ wegaanleg, duikt nu uiteindelijk een viaduct op. Daar kan geen sprake van zijn. Dit geeft grote onvrede bij de bewoners langs de huidige N8, die hun uitzicht verliezen", aldus SP-statenlid Wim Hoogervorst.Lees verder
5 december 2016

Nog meer fileleed door steeds meer asfalt

Foto: provincie noord-holland / provincie noord-holland

Half november bleek dat het aantal files in Nederland, en dan vooral in de Randstad, het afgelopen jaar flink is toegenomen. Ook de gemiddelde lengte van files is groter geworden. De oorzaak van de enorme groei van het autoverkeer wordt gezocht in de positieve economische ontwikkelingen in ons land. Daardoor zouden er meer mensen op weg moeten naar hun werk en daarbij steeds meer kiezen voor de auto.

Lees verder

Noordhollands Dagblad: Provincie: afslag gaat gewoon door

De aansluiting van Heiloo op de A9 zal niet worden afgeblazen als gevolg van bijvoorbeeld vertraging in de woningbouw waarmee het project deels wordt gefinancierd. Dat antwoordt het provinciebestuur op vragen van de fractie van de SP in Provinciale Staten. De SP stelt dat de huizenbouw in de wijk Zandzoom aan de zuidkant van Heiloo langzamer gaat dan verwacht en dat er nauwelijks belangstelling van bedrijven is om zich in de Boekelermeer te vestigen.

Lees verder
6 november 2016

Wordt de N23 een Westfriese tragedie?

Foto: provincie noord-holland / provincie noord-holland

Met het stilleggen van de werkzaamheden aan de nieuwe Westfrisiaweg, de N23, is een volgende fase aangebroken in de aanleg van deze weg. Door een conflict tussen de provincie en hoofdaannemer Heijmans, dat is ontstaan nadat er flinke vertraging was ontstaan op enkele onderdelen, vinden er inmiddels geen activiteiten meer plaats langs en op het tracé.

Lees verder
29 juni 2016

Veiligheid op de weg wordt beter samen met bewoners

Er komt een proef waarbij provincie en omwonenden samen gaan bekijken hoe de verkeersveiligheid beter kan. Dit gebeurt bij de plannen voor de herinrichting van de Franse Kampweg ten zuiden van Bussum, onderdeel van de provinciale N236. Het overleg is het resultaat van een motie die provinciale staten op 27 juni hebben aangenomen. De motie was ingediend door de SP, met steun van PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren, 50PLUS, Ouderenpartij NH, CU-SGP, D66.

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman
Lees verder

Gooi- en Eemlander: Franse Kampweg: toch overleg met Meent-bewoners

„We moeten afwachten hoe het uitpakt, maar ze is wel overgegaan van de nee-stand in de ja-stand”, aldus SP-Statenlid Marnix Bruggeman. Volgens Bruggeman heeft Post ook toegegeven wat betreft het andere deel van de Franse Kampweg.

Lees verder
29 april 2016

Provincie zegt toe probleem fietspad N247 snel op te lossen

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland wil haast maken met de aanleg van een fietspad aan de oostzijde van de N247 tussen Monnickendam en Hotel Katwoude. De huidige fietsroute is, net als de fietsoversteek tussen De Zedde en de Wagenweg, onoverzichtelijk en daardoor soms levensgevaarlijk. De provincie wil zo snel mogelijk de fietsverkeerssituatie ter plekke aanpakken. Dat stelt men in antwoord op schriftelijke vragen van SP-statenlid Wim Hoogervorst.

Lees verder
17 maart 2016

Onderzoeksrapport A8-A9: Een weg in schaapskleren

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman
Een meerderheid van bewoners ziet niets in de aanleg van een nieuwe verbindingsweg A8-A9 tussen Assendelft en Heemskerk. Dit is gebleken uit een enquête van de SP   in Assendelft. De uitkomsten van de enquête staan in het SP-rapport 'Een weg in schaapskleren' dat vandaag is gepubliceerd.Lees verder
14 maart 2016

Provincie moet overlast rond aanleg N23 beperken

Enkhuizen   -  Op veel verschillende plekken in Westfriesland wordt op dit moment gewerkt aan de nieuwe Westfrisiaweg, de provinciale weg N23. Er verschijnen zandlichamen voor viaducten, rijbanen worden verlegd en met de aanleg van tunnelbakken in Drechterland is met al aardig op weg. Als de weg klaar is – voorlopig gaat men uit van eind 2017 – moet de doorstroming van het verkeer tussen Heerhugowaard en Enkhuizen soepeler en sneller verlopen. Maar op dit moment worden we vooral geconfronteerd met onveilige situaties op de omliggende wegen, waardoor bewoners veel overlast ervaren.

Lees verder

Pagina's

U bent hier