h

Wegen en verkeersveiligheid

 

3 juli 2007

Geen asfalt voor openbaar vervoer

Als groene partij is de SP in principe vóór maatregelen die het openbaar vervoer bevorderen en geen voorstander van maatregelen die het autoverkeer vergemakkelijken. In de provincie Noord-Holland doet zich de vreemde situatie voor dat gedeputeerde staten voorstellen aan provinciale staten ter besluitvorming voorleggen, waarin automaatregelen en OV-maatregelen gecombineerd worden in één pakket. Ook tijdens de afgelopen vergadering stond weer zo’n merkwaardig voorstel op de agenda van provinciale staten.

Lees verder
6 april 2006

Financiering Westfrisiaweg nog altijd niet rond

WegKomt de Westfrisiaweg er of komt hij er niet? Als het aan de SP ligt niet. Het is namelijk extra asfalt, de weg kost veel geld en er zijn goede alternatieven. Gisteren was er een bijeenkomst in de regio. De provincie was er, de veelal nieuwe raadsleden uit de regio idem dito en de SP was er. Een nieuwe lente, nieuwe raadsleden, een nieuw geluid, en dit keer lijkt dat goed uit te pakken: gedeputeerde Mooij moest alle zeilen bijzetten om de vele nieuwe raadsleden te overtuigen van de zogenaamde noodzaak. Of dat gelukt is maar al te zeer de vraag.

Lees verder
10 maart 2006

SP-voorstel 80-km-limiet grotendeels overgenomen door Gedeputeerde Staten

80 km per uurTijdens de statenvergadering van januari 2006 heeft de SP een motie ingediend om op alle wegen in Noord-Holland die langs woonwijken en volkstuinen leiden een snelheidslimiet in te stellen van 80 km per uur. Gedeputeerde Mooij zei in zijn antwoord op de motie van de SP dat hij binnenkort met een voordracht zou komen waarin veel van wat de SP in de motie voorstelde, was opgenomen. De SP besloot daarop de motie aan te houden.

Lees verder
28 januari 2006

80 km moet limiet zijn op provinciale wegen

80 km per uurDe SP wil dat de provincie op de provinciale wegen die vlak langs woonwijken leiden, een snelheidslimiet wordt vastgesteld van 80 km. Dat is beter voor de luchtkwaliteit maar ook voor de veiligheid. Maandag 30 januari dient de fractie een motie om dit te bewerkstelligen.

Lees verder
16 november 2005

Geen weg door een natuurgebied

Het Rijk heeft bedacht dat de files in het Gooi verholpen kunnen worden door een extra verbinding A6/A9 aan te leggen. Dat daarvoor een natuurgebied moet worden doorsneden, is voor het Rijk geen probleem.

Lees verder
16 november 2005

Onderzoek bewijst: Asfalt genereert verkeer

In het Parool van afgelopen 10 november stond dat onderzoekers van rijkswaterstaat hebben becijferd dat met de tweede coentunnel en de westelijke randweg erbij de files alleen maar zullen toenemen en dat in 2020 de bereikbaarheid van Amsterdam niet verbeterd maar verslechterd zal zijn.

Lees verder

Pagina's

U bent hier