h

Wegen en verkeersveiligheid

 

10 mei 2019

Rotondes nodig op Drechterlandseweg (N505)?

Foto: SP Noord-Holland / Wim Hoogervorst
Nu de N307 (Hoorn-Enkhuizen), oftewel de nieuwe Westfrisiaweg, gereed is, staat een flinke opknapbeurt voor de 'oude weg', de Drechterlandseweg, op het programma. Asfalt zal worden vervangen en gevaarlijke parkeerhavens langs de weg zullen verdwijnen. Op termijn zullen de kruisingen (nu met verkeerslichten) worden vervangen door rotondes. Dat laatste vooral om het voor vrachtverkeer nog onaantrekkelijker te maken om van de Drechterlandseweg gebruik te blijven maken.
Lees verder

WEEFF: Omwonenden Slimweg Drechterland voelen zich in de steek gelaten

Op de N506 staat geen verwijzing naar de N307 en op de Houterweg vanaf het viaduct ook geen bord met een aanwijzing naar rechts via een bord richting N307. Komend van de N307 staat er ook geen bord naar Hem of Wijdenes, maar wel een aanwijzingsbord (Geel) richting bedrijventerrein Wijzend? Op de kruising Slimweg/ Houterweg is er ook geen verwijzing naar Bedrijventerrein Wijzend en eventueel Hem en Wijdenes. De wethouder maakt zich er makkelijk vanaf: “De weg is nog niet opgeleverd”.

Lees verder
17 oktober 2018

Provincie wil behoud stolpboerderijen – en sloopt er zelf een

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman
De provincie heeft een sloopvergunning gevraagd en gekregen voor de afbraak van een monumentale stolpboerderij in Heiloo. Op de plek van de boerderij willen provincie en gemeente een nieuwe afslag van snelweg A9 aanleggen. Juist enkele weken geleden hadden politieke partijen in provinciale staten een nota ingediend voor behoud en restauratie van dit type boerderij in Noord-Holland. SP-statenlid Marnix Bruggeman stelde schriftelijke vragen.Lees verder

Noordhollands Dagblad: Protestwandeling tegen snelweg A8/A9 door Assendelver polder

Zo’n tachtig tegenstanders lopen van onder meer station Krommenie-Assendelft naar fort Aan den Ham in Uitgeest. Onderweg krijgen ze te horen waarom het open boeren land tussen Assendelft en Heemskerk zo waardevol is. Te waardevol om te worden doorsneden door een snelweg. Een snelweg waarmee de provincie na de vele kritiek nu toch nog weer terug naar de tekentafels gaat. Maar de organisatoren SP, Houd Broekpolder Leefbaar, Landschap Noord-Holland en diverse andere clubs menen dat de dreiging daarmee niet van tafel is.

Lees verder

NH Nieuws: Lopen over de toekomstige A8/A9-verbinding, 'nu het nog kan'

'Genieten nu het nog kan': dat was de gedachte van de zestig mensen die vandaag dwars door het gebied liepen waar de provincie de A8 met de A9 wil verbinden. De nieuwe weg moet een hoop files in de regio en het sluipverkeer in Assendelft oplossen. Maar nog voor er een schep de grond in kan gaan, stuiten de plannen op veel verzet. Volgens Anna Groot van de SP Noord-Holland zijn de voordelen van de nieuwe verbindingsweg - dwars door de weilanden - minimaal.

Lees verder
6 oktober 2018

Interpellatie: zijn we volledig geïnformeerd in dossier A8-A9?

Foto: provincie noord-holland / provincie noord-holland

De SP-fractie in de Staten van Noord-Holland heeft, in samenwerking met de fracties van CU/SGP en GroenLinks, een interpellatiedebat aangevraagd voor de vergadering van PS van maandag 8 oktober a.s.  Wij willen dat Gedeputeerde Staten zich verantwoord voor de slechte informatievoorziening rond de mogelijke verbindingsweg A8-A9 in de Zaanstreek in combinatie met de Werelderfgoedstatus van de Stelling van Amsterdam.

Lees verder
18 juli 2018

Deelnemers burgerparticipatie N236 Franse Kampweg ontroostbaar

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman
Boos en verdrietig zijn de deelnemers aan de 'pilot burgerparticipatie' N236 na de laatste statenvergadering. Zij hadden al vanaf 2012 aandacht gevraagd voor de onveiligheid op de Franse Kampweg bij Hilversum, onderdeel van de provinciale weg N236. Op voorstel van SP, GroenLinks, 50PLUS, Ouderenpartij en ChristenUnie namen provinciale staten op 27 juni 2016 daarom een motie aan. Daarin stond dat de provincie samen met de bewoners een plan zou gaan maken voor verbetering van de verkeersveiligheid. De motie werd gesteund door PvdA en D66. Maar toen er twee jaar later een gedegen plan op tafel lag, haakten deze twee partijen af.Lees verder

Noordhollands Dagblad: ’Meer verkeer op N246 is meer lawaai voor Starnmeer’

Betere doorstroming van de provincialeweg N246 betekent waarschijnlijk meer lawaai voor Starnmeer. Dat vreest de SP in Provinciale Staten. De partij is kritisch over de plannen voor de wegverandering.

Lees verder
8 mei 2018

Afslag A9-Heiloo: voorbereidingen stopgezet

Foto: verbinding A8-A9 / Afslag

De provincie Noord-Holland heeft voorlopig de werkzaamheden ter voorbereiding van de afslag A9 bij Heiloo stilgelegd. Ook het aanbestedingstraject, dat de provincie inmiddels was gestart, is opgeschort. Reden is het aanhouden van enkele beroepszaken tegen het bestemmingsplan voor het project door de Raad van State.

Lees verder
24 april 2018

Extra rijksgeld voor veiliger provinciale wegen

Foto: provincie noord-holland / provincie noord-holland

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft aangekondigd € 50 miljoen beschikbaar te hebben voor het veiliger maken van provinciale wegen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier