h

Recreatiegebieden

 

3 november 2010

Provincie stopt met Wieringerrandmeer, SP juicht besluit toe

Een streep door twintig jaar plannenmakerij, het Wieringerrandmeer is van de baan.
Een onvermijdelijk einde aan wat de SP altijd als onverantwoorde luchtfietserij heeft beschouwd.
Wat eerst nog werd gepresenteerd als een natuurontwikkelingsproject - waarbij enige woningbouw moest meehelpen met de financiering - werd vooral onder de regie van voormalig gedeputeerde Ton Hooijmaijers (VVD) een grootschalig en poenerig woningbouwplan met wat water eromheen.
Gedeputeerde Staten schuiven nu de schuld af op de recessie en een slappe woningmarkt, maar ook met de economische wind in de rug zou het plan de provincie tot in lengte van jaren tientallen miljoenen euro’s hebben gekost. De SP heeft daar de afgelopen jaren constant voor gewaarschuwd, maar dat was aan dovemans oren gericht.
Toch wil de SP niet kinderachtig doen en gedeputeerde Laila Driessen van harte feliciteren met het GS-besluit.

Lees verder
12 juli 2010

SP: 'Maak einde aan geheimzinnigheid rond Wieringerrandmeer'

De Noord-Hollandse SP pleit voor openbaarheid rond de besluitvorming over het Wieringerrandmeer. Om haar eis kracht bij te zetten doet de SP-statenfractie nu een beroep op de Wet Openbaarheid bestuur (WOB). Het college van Gedeputeerde Staten moet daardoor van alle documenten die de afgelopen jaren het stempel 'geheim' of 'vertrouwelijk' hebben gekregen alsnog gaan beoordelen of ze openbaar moeten worden gemaakt.

Lees verder
28 augustus 2009

SP wil dat zeldzame natuur behouden blijft

De SP wil opheldering over het zeldzame natuurbeleid van de provincie en de band van de provincie met de landbouwsector. Volgens de Milieufederatie zou de provincie zeldzame natuur namelijk verkwanselen, om genoemde sector ter wille te zijn.

Lees verder
22 april 2009

Inpassingsplan wieringerrandmeer, vragen baggerstort Gooimeer en multifunctionele dorpshuizen

De SP heeft afgelopen maandag als enige statenfractie tegen het voorbereidingsbesluit voor het maken van een inpassingsplan voor het wieringerrandmeer gestemd. Hoewel ook ChristenUnie/SGP, Ouderenpartij N-H/VSP en coalitiepartij PvdA hun teleurstelling lieten merken over deze ontwikkeling bleken met name de coalitiepartijen VVD, CDA en GroenLinks nog altijd koste wat kost vast te willen houden aan het project. De belangrijkste argumenten van de voorstanders waren dat verdere vertraging tot grote problemen zou leiden en dat het plan nu in elk geval ter inspraak moet worden voorgelegd.

Lees verder
8 februari 2008

SP biedt raad Wieringen handtekeningen referendum aan

De SP Afdeling Schagen biedt vanavond om 19.30 uur in Wieringen in samenwerking met de SP-fractie van Provinciale Staten de handtekeningen aan die zijn ingezameld voor een referendum over het wieringerrandmeer.
Dit zal gebeuren in de gemeenteraadsvergadering die vandaag (donderdagavond 7 februari 2008) plaatsvindt in het gemeentehuis van Wieringen, Elft 15, 1777 AC Hippolytushoef.

Lees verder
21 november 2007

Wieringerrandmeer: SP gaat door met verzamelen handtekeningen

De SP verlengt de ophaaltermijn van handtekeningen voor een referendum over het Wieringerrandmeer. Richard de Graaf: "Dat zit zo: zowel in de regio als bij de provincie is de besluitvorming vertraagd. Donderdag stond hier in Wieringermeer het randmeer op de agenda en dat is er nu afgehaald. Kennelijk loopt het niet allemaal even soepel. Voor ons betekent dit, dat we langer doorgaan met het ophalen van handtekeningen voor een referendum."

Lees verder
2 november 2007

Een referendum over het Wieringerrandmeer: wat te doen

Deze week deelt de SP folders uit en verzamelt handtekeningen voor een referendum over het Wieringerrandmeer. Volgende maand komt ook de kennisgevingslijst voor een provinciaal referendum beschikbaar.
Voor al diegenen die zich afvragen hoe alles werkt, hier een samenvatting :

Lees verder
31 oktober 2007

Besluit randmeer mag niet onder tijdsdruk

Wieringerrandmeer

In de commissie Ruimtelijke Ordening heeft de provinciale SP-fractie afgelopen maandag aangegeven niet akkoord te zijn met agendering van het Wieringerrandmeer 'op het laatste moment'.

Lees verder
2 oktober 2006

Nee, nee en nog eens nee tegen Wieringerrandmeer

Afgelopen maandag is een meerderheid van PS akkoord gegaan met een partiële (gedeeltelijke) herziening van het streekplan Noord-Holland Noord. Deze herziening moet het uiteindelijke plan voor de aanleg van het Wieringerrandmeer mogelijk maken. De SP fractie stemde tegen deze herziening, omdat de SP geen voorstander is van het plan.

Lees verder
20 juni 2006

Hoorzitting geeft SP gelijk: Wieringerrandmeer te prestigieus

Dinsdag 13 juni organiseerde de Provincie een hoorzitting over de Wieringerrandmeer. Diverse organisaties en particulieren konden hun mening uiten over de voorgenomen streekplanherziening van Noord-Holland Noord. De opkomst was goed. Het immense project van het Wieringerrandmeer roept kennelijk wat op onder de bevolking.

Lees verder

Pagina's

U bent hier