h

Recreatiegebieden

 

1 november 2018

Over dijken, braken en een park

Foto: Anna de Groot / Anna de Groot

Het kan zomaar gebeuren. SP statenleden Anna de Groot en Wim Hoogervorst stelden vragen over een studie die gedaan wordt naar een weg in Zaanstad (de Thorbeckeweg) en de invloed die die weg zal hebben op een park, het Vijfhoekpark. De weg is behalve een gemeentelijke ook een provinciale weg. Er kwamen goede en duidelijke antwoorden van Gedeputeerde Staten. Maar de antwoorden roepen nog veel meer vragen op.

Lees verder
11 oktober 2018

Het geluk van Schagen

Foto: anna de groot / anna de groot

In Schagen heeft het gemeentebestuur het geluk van de burger centraal gesteld in het beleid. Schagen wil graag gelukkige inwoners hebben. Welke gemeente wil dat nu niet? Maar in deze gemeente kan zich een drama voordoen dat het geluk van velen bedreigt.

Lees verder
24 juli 2018

SP stelde terecht kritische vragen over vertrek uit Goois Natuurreservaat GNR

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman
"Wij betreuren de wijze waarop de communicatie naar Provinciale Staten over ons besluit is gelopen." Dit schrijven gedeputeerde staten naar aanleiding van kritische vragen van SP-statenlid Marnix Bruggeman. Dinsdag 3 juli besloten gedeputeerde staten dat de provincie uit het Goois Natuurreservaat (GNR) wil stappen. Vervolgens stond dit al in detail in dagblad de Gooi- en Eemlander, terwijl provinciale staten nog van niks wisten. Over de vermindering van de bijdrage van de provincie aan het natuurbeheer in het Gooi is in elk geval het laatste woord nog niet gezegd.Lees verder

Gooi- en Eemlander: ’GNR-overval’: GS trekken boetekleed aan

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland ’betreuren’ het dat het Goois Natuurreservaat (GNR) en de Gooise gemeenten hun besluit om uit het natuurreservaat te stappen in de krant hebben moeten lezen. GS melden dit in hun antwoord op vragen van SP-Statenlid Marnix Bruggeman. Deze krant berichtte donderdagochtend 5 juli over het besluit om per 1 januari uit het GNR te treden. Dit slechte nieuws overviel de directeur-rentmeester en de voorzitter van het GNR. Ook de andere participanten (de Gooise gemeenten en Amsterdam) en de Statenleden moesten het uit de krant lezen.

Lees verder

Gooi- en Eemlander: SP over GNR-kwestie: ’Geen dreigementen uiten’

Net als rentmeester-directeur Karen Heerschop moesten statenleden en Gooise raadsleden in deze krant lezen dat Gedeputeerde Staten uit het GNR willen stappen. De SP bekritiseert deze ’overval-tactiek’ van GS. SP-statenlid Marnix Bruggeman wijst er in zijn schriftelijke vragen op, dat het besluit van GS donderdagochtend ’in detail’ in De Gooi- en Eemlander stond te lezen. De concept-brief aan PS was al een dag eerder in het bezit van de krant. "Wij kregen de brief pas donderdag aan het eind van de middag.” Een overval-tactiek, vindt Bruggeman.
 
Lees verder

Noordhollands Dagblad: SP wil onderzoek naar effecten evenementen

Er moet veel beter worden onderzocht wat de effecten van festivals en evenementen in ’kwetsbare’ gebieden zijn voor de natuur. Dat vindt de Socialistische Partij in Noord-Holland. Deze partij vindt ook dat het aantal festivals in deze gebieden moet worden teruggebracht naar het niveau van 2012. Dat bepleiten Statenleden Remine Alberts en Anna de Groot in een initiatiefvoorstel dat naar Provinciale Staten is gestuurd.

Lees verder
19 mei 2016

SP: Festivalbeleid mag de natuur niet schaden

De provincie moet onderzoek gaan doen naar de schade aan de natuur door evenementen en festivals. Dit stellen SP-statenleden Anna de Groot en Remine Alberts in hun initiatiefvoorstel 'Op weg naar een duurzaam evenementen- en festivalbeleid'. Remine Alberts: "Doorgaan op de huidige weg kan leiden tot spijt achteraf, onderzoek is daarom absoluut noodzakelijk." De SP-statenleden willen ook betere geluidmetingen. Er moet meer rekening gehouden moet worden met de belangen van natuurliefhebbers en omwonenden.

Foto: Hetty Litjens / Hetty Litjens
Lees verder
23 februari 2016

Varende natuurbeheerders krijgen extra steun

Er zijn nog boeren in Noord- Holland die hun vee over moeten varen. Elke dag naar een andere wei, zoiets. Die boeren zitten allemaal in het gebied waar het collectief Vereniging Natuur- en Landschapsbeheer Water, Land en Dijken actief is. En dat gebied ligt in Waterland. Het fantastisch mooie Wormer- en Jisperveld is onderdeel van dit gebied. Om bruggen en dammen uit te sparen krijgen boeren als natuurbeheerders een subsidie van de provincie. Dankzij SP en CDA krijgen zij nu iets meer "vaarlandtoeslag".

Foto: Anna de Groot / Anna de Groot
Lees verder
4 februari 2016

Noordhollands natuurbeleid vat vol tegenstrijdigheden

Foto: Anna de Groot / Anna de Groot
Het Noordhollands natuurbeleid is een vat vol tegenstrijdigheden. De afgelopen weken bleek dat maar weer eens. Zo was er de kwestie van het afschot van 2.400 damherten in de Amsterdamse Waterleiding Duinen en zo zijn er ook de bedreigingen van de recreatiegebieden zoals Groengebied Amstelland. SP-statenlid Anna de Groot doet verslag van een bewonersbijeenkomst op dinsdag 2 februari in Ouderkerk aan de Amstel.Lees verder
18 december 2015

Vragen over circus in vogelgebied Ouderkerk

Foto: Anna de Groot / Anna de Groot
In 2016 mag het Cirque du Soleil bij hoge uitzondering nog gebruik maken van het parkeerterrein P2 in het Arenapoortgebied in de gemeente Ouder-Amstel. Daarna mag het niet meer. Er is te weinig parkeerruimte en er zijn te veel verkeersbewegingen. En dan mag je nog zo'n leuk circus zonder wilde dieren zijn, maar het Cirque du Soleil zit – door het gebruik van kostbare parkeerruimte – andere commerciële evenementen in de Amsterdam Arena en de Ziggo Dome in de weg.Lees verder

Pagina's

U bent hier