h

Recreatiegebieden

 

29 juli 2015

Moddersporten. Goed voor de gezondheid?

In Het Parool van 23 juli 2015 was een verontrustend bericht te lezen. Op de vroegere vuilnisbelt van Ouderkerk aan de Amstel was een groot moddersport- evenement, Dirt Maniacs, gehouden. Ook is er een heuse moddersport- hindernisbaan gevestigd. En als klap op de vuurpijl zorgden 24 scholieren ervoor dat dit alles gerealiseerd kon worden.

Lees verder
19 mei 2015

Conclusie groen licht bungalowpark Landal in Castricum is onterecht

Uitlatingen van een provincieambtenaar in de pers hebben niks veranderd aan het terughoudende standpunt van de provincie over de bouw van een bungalowpark in Castricum. Dit schrijven gedeputeerde staten in antwoord op schriftelijke vragen van SP en Partij voor de Dieren. De ambtenaar had in Nieuwsblad De Kennemer gezegd dat hij niet zou weten waarom de provincie tégen de bouw van zo'n bungalowpark moet zijn.Lees verder
11 november 2014

PvdA draait busdiensten en Landschap Noord-Holland de nek om

"De SP gaat voor een provincie die bescheiden is en dienstbaar, voor een groene en sociale provincie." Dit was de conclusie van SP-fractievoorzitter Remine Alberts in haar algemene beschouwingen over de provinciebegroting voor 2015. Alberts zette zich af tegen een beleid waarin lippendienst aan "de markt" centraal staat. Ze kapittelde de bezuinigingen op Landschap Noord-Holland, de busdiensten op het platteland en de dorpshuizen dankzij PvdA en D66. Maar haar herhaalde kritiek op het belbusplan voor Texel maakte nu eindelijk andere partijen wakker. Alberts wilde verder dat de provincie het mes zet in de inhuur van consultants - waaraan de provincie inmiddels een derde van het personeelsbudget uitgeeft.

Lees verder
28 oktober 2014

Houd de natuur open: stop de bezuinigingen!

Met een imposante demonstratie hebben vrijwilligers en medewerkers van Landschap Noord-Holland (LNH) maandag 27 oktober geprotesteerd tegen de bezuinigingen op hun organisatie. Gedeputeerde Jaap Bond (CDA) wil de ondersteuning van vrijwilligers door LNH geheel wegbezuinigen. De demonstratie ging vooraf aan een vergadering van de statencommissie Ruimte en Milieu. SP-statenlid Marnix Bruggeman besloot zijn bijdrage aan het commissiedebat met het herhalen van de actieleus van LNH: "Houd de natuur open: stop de bezuinigingen!

Lees verder
19 maart 2014

Controle op natuursubsidies is ook plicht van statenleden

Provinciale staten moeten zelf gaan nadenken hoe geld voor natuurbeheer beter besteed kan worden. Dit heeft de SP voorgesteld naar aanleiding van het Rekenkamer-rapport ‘Natuurbeheer in beeld’. Het rapport geeft een verontrustend beeld van het natuurbeleid van Noord-Holland. De provincie gaf er in 2007-2012 totaal 54 miljoen aan uit. Maar de provincie weet niet hoeveel particulier natuurbeheerders nu eigenlijk subsidie van de provincie kregen, hoeveel hectare in beheer was en hoeveel de vogelstand afnam. Tegelijkertijd moest de provincie weer wel een duur natuurregister bijhouden voor de Europese Unie. In de commissie Ruimte en Mobiliteit op 17 maart heeft SP-statenlid Marnix Bruggeman daarom voorgesteld alle tegenstrijdigheden nog eens op een rij te zetten. Daarna moeten volgens hem ook de statenleden zelf gaan helpen betere oplossingen te bedenken voor een beter subsidiebeleid. Maar alle
andere partijen vonden het wel goed zo. Zij wezen het SP-voorstel af onder leiding van PvdA-statenlid Nico Salm, die daar slechts één zinnetje aan besteedde: “Daar doe ik niet aan mee.”

Lees verder
25 juni 2012

Red tuinen van west

De Amsterdamse 'tuinen van west ' zijn onderdeel van de Ecologische hoofdstructuur, van het deel EHS dat nog gerealiseerd moet worden. Vanwege de bezuinigingen is het onzeker of dat nog gaat gebeuren. Als het aan de SP ligt, gaat de aanleg van de EHS onverminderd door. SP-statenlid Fred Gersteling:"De EHS is te belangrijk. Het zijn de longen van de Randstad, die moet je op orde hebben en houden. Om de provincie ter wille te zijn, willen wij het deel van het fractiebudget dat we over hebben, spenderen aan de aankoop van de tuinen van west bij Amsterdam. Dat stuk groen zat in de provinciale plannen van aan te kopen stukken voor de EHS, alleen is er nu geen geld voor volgens de provincie. Wel dus: wij zijn zuinig geweest als fractie en onze reserve is nu ruim een ton te groot. Dat geld kan de provincie nu besteden aan de tuinen van west."

Lees verder
4 juni 2012

SP: Haal alles uit de kast om Kadetjesland Twisk te behouden

Een overgrote meerderheid van Provinciale Staten is het met de SP eens dat de provincie alles uit de kast moet halen om ervoor te zorgen dat het Kadetjesland bij Twisk behouden blijft. SP-statenlid Fred Gersteling: "Kadetjesland bij Twisk zou worden aangekocht door provincie, Landschap Noord-Holland en gemeente Medemblik, waarna het in beheer zou worden gegeven aan Landschap Noord-Holland, dat was het plan. Op de valreep heeft gemeente Medemblik nee gezegd: Kadetjesland Twisk heeft landschappelijk, cultuurhistorisch en toeristisch gezien grote waarde, daarom was aankoop ervan zo belangrijk. Het voorlopig koopcontract loopt 1 juli af. Nu de gemeente nee zegt, is de kans groot dat de eigenaar het land af gaat vlakken, omdat kadetjes zich moeilijk laten bewerken voor landbouw. Daarom ben ik blij dat de provincie de SP nu heeft toegezegd, haar uiterste best te doen de gemeente toch over te halen mee te doen."

Lees verder
7 mei 2012

Bescherm EHS

De SP vindt dat natuurgebieden niet onbeperkt mogen worden vrijgegeven voor het houden van manifestaties. SP-statenlid Fred Gersteling: "In de Haarlemse Hout bij het hertenkamp wordt regelmatig een happening gehouden. Allemaal prima, zo lang een gebied het aan kan. Maar in de praktijk blijkt dat de wortels van de monumentale bomen te lijden hebben van het af- en aanvoeren van het materieel dat nodig is voor een happening. Dat bomen sterven als gevolg van een manifestatie kan niet de bedoeling zijn. Er moet nauwkeurig worden gekeken naar wat een gebied aan aan en wat niet. En als dat laatste het geval is moet de manifestatie ergens anders worden gehouden. Dat moet wat ons betreft het beleid worden voor alle Noord-Hollandse natuurgebieden en groengebieden."

Lees verder
21 november 2011

Noord-Holland moet kiezen voor natuurbehoud

De provincie Noord-Holland moet kiezen voor natuurbehoud en daarom niet instemmen met de plannen van staatssecretaris Bleker. Dit pleidooi wordt vandaag door de SP aan de voorzitter van de commissie Ruimte en Milieu aangeboden. SP-statenlid Fred Gersteling: “Bleker trekt zijn handen van de natuur af, dat moeten wij niet willen accepteren, daar is de natuur veel te kwetsbaar voor.”

Lees verder
9 november 2011

Natuur krijgt de kans

De provincie neemt het idee van de SP over te onderzoeken of we hier en daar in de provincie natuur haar eigen gang kunnen laten gaan. SP-statenfractievoorzitter Remine Alberts: “Het rijk bezuinigt enorm op natuur en wil een kleinere Ecologische Hoofdstructuur. Gelukkig gaat onze provincie daarin niet mee: de Ecologische Hoofdstructuur blijft overeind en als we minder ingrijpen in de natuur houden we hier in Noord-Holland ook nog geld over om nog meer mogelijk te maken op dat gebied.”

Lees verder

Pagina's

U bent hier