h

Recreatiegebieden

 

26 november 2019

Kamervragen SP over bomenkap Schoorlse Duinen

Foto: Johan Wieland / Flickr

Er is veel ophef over de kap van 20 hectare dennenbos in de Schoorlse Duinen. Staatsbosbeheer is er al mee begonnen, maar de vergunningsaanvraag is (tijdelijk) ingetrokken. SP Tweede Kamerlid Frank Futselaar stelt vragen aan minister Carola Schouten (D’66, Natuur). Hij maakt zich net als vele bezoekers, omwonenden en natuurorganisaties zorgen over het gebied.

Lees verder
18 november 2019

Geen uitbreiding van festivals in Natuurgebied Het Twiske

Foto: Johan Wieland

Tijdens de oordeelsvormende vergadering in Landsmeer van 14 november j.l. werd een initiatiefvoorstel besproken. De lokale fracties van GroenLinks en D’66 willen hiermee vooral de organisatie van het Recreatieschap Twiske-Waterland ter sprake brengen. Eveneens de vraag of het concept-ambitiedocument Twiske-Waterland wel democratisch tot stand is gekomen. De gemeenteraad van Landsmeer sprak uit unaniem tegen de uitbreiding van festivals en campings in Het Twiske te zijn.

Lees verder
2 november 2019

Formule 1: Provincie in de bres voor de commercie

Foto: RFdeRooij / Flickr

De Provincie Noord-Holland lijkt partij te kiezen voor de private onderneming Circuit Park Zandvoort BV. De rechter heeft onlangs in een kort geding besloten dat ze de Provincie in het gelijk stelt. De provincie is van mening dat de Formule 1 ‘van groot openbaar belang’ is en daarom door moet gaan. SP-Statenlid Eric Smaling is verontwaardigd en vraagt Gedeputeerde Staten (GS) tijdens de politieke behandeling om een verklaring.

Lees verder
11 oktober 2019

Het Twiske als festivalpark? Verzet groeit

Foto: Twiske Molen

In de Landsmeerse raadsvergadering van afgelopen donderdag werd duidelijk dat het verzet tegen commerciële activiteiten in Het Twiske sterk groeit. De tribune zat er vol met bezorgde bewoners. Zeven insprekers, waaronder de actiegroepen 'Hart voor Het Twiske' en 'Platform Twiske Geen Pretpark' spraken de gemeenteraad toe. De uitbreiding van het festival Welcome to the Future lijkt verder weg dan ooit.

Lees verder
8 oktober 2019

Amsterdam Wetlands, natuur op haar mooist

Foto: Landschap Noord-Holland / landschapnoordholland.nl

De terreinbeherende organisaties (TBO) organiseerden voor de Provinciale Statenfracties een werkbezoek aan de Amsterdam Wetlands. Een begrip dat 12.000 ha. topnatuur aan moet duiden. Aangezien het gebied de SP-fractie na aan het hart gaat, was ze in volle getale aanwezig. Van de professionals kon ze horen waar men in het werkzame leven tegenaan loopt en hoe men gezamenlijk het terrein beheert en beheerst.

Lees verder
13 september 2019

Provincie, waak over onze natuur

Foto: Anna de Groot / SP Zaanstreek

De Provincie Noord-Holland moet de verantwoordelijkheid nemen over Recreatieschap Het Twiske – Waterland. Zowel in de Provinciale Staten als in de gemeentebesturen van verschillende gemeenten rondom natuurgebied Het Twiske worden vragen gesteld over het Recreatieschap en over de activiteiten in het natuurgebied. De SP stelde al eerder dat het natuurgebied behoorlijk onder druk staat en roept de provincie op om in actie te komen.

Lees verder
12 augustus 2019

Mensen maken zich zorgen over Het Twiske

Foto: SP

Een grote groep SP’ers enquêteerde afgelopen zaterdag in Het Twiske en in Oostzaan. Al tijden is beschermd natuurgebied Het Twiske onderwerp van gesprek. De SP wil nu de reguliere bezoekers aan het woord laten. Met de ruim 40 enquêtes erbij is de tussenstand nu 350. Hoewel de reacties uiteenliepen, lieten ze overwegend zorgen over het natuurgebied horen.

Lees verder
7 augustus 2019

Remine Alberts in gesprek bij Zaanradio over Het Twiske

Op Zaanradio werd statenlid Remine Alberts ondervraagd over het onderzoek van de SP naar het gebruik van beschermd natuurgebied Het Twiske. De interviewer was nieuwsgierig naar de reden van het onderzoek. 'Men zegt dat de festivalgangers hier graag gebruik van maken, maar laat nu eens de andere gebruikers aan het woord', aldus het SP-statenlid.

Lees verder
2 augustus 2019

Enquête: 'Bezoekers Het Twiske aan het woord'

De SP start een onderzoek onder bezoekers naar het gebruik van recreatieschap Het Twiske. Reden is de toenemende zorg over de vercommercialisering van het natuur- en recreatiegebied. De SP wil weten hoe bezoekers van het Twiske aankijken tegen deze ontwikkeling.

Lees verder

Provincie ziet Vijfhoekpark niet als waardevolle natuur: beperkte biodiversiteit

Het provinciebestuur heeft geen al te hoge pet op van de biodiversiteit in het Vijfhoekpark in Zaandam, zo blijkt uit de antwoorden op vragen van de SP over de effecten van toekomstige verkeersmaatregelen in de nabije omgeving van het park.

Lees verder

Pagina's

U bent hier