h

Verbindingsweg A8 - A9? Tijd om de bakens te verzetten!

19 april 2022

Verbindingsweg A8 - A9? Tijd om de bakens te verzetten!

Foto: Foto / SP

De SP heeft zich lange tijd verzet tegen de aanleg van de snelweg die de A8 en de A9 met elkaar zou moeten gaan verbinden. We deden vele enquêtes, we schreven vele opinieartikelen, we maakten filmpjes, we organiseerden acties en deden ook aan vele acties mee.

Ondertussen probeerden de verantwoordelijken in Provinciale Staten en in de gemeente Zaanstad deze verbindingsweg met een hele hoop onzinnige activiteiten mogelijk te maken. Inmiddels werden vele miljoenen uitgegeven aan plannenmakers, zowel van als van buiten de overheden. Het laatste plan was een landschapsplan, dat gemaakt moest worden om de vertegenwoordigers van werelderfgoedorganisatie Unesco ervan te overtuigen dat de verbindingsweg het werelderfgoed Stelling van Amsterdam zou kunnen doorsnijden zonder daaraan schade toe te brengen. Wel gaat de uitvoering van het landschapsplan tenminste één miljard euro kosten. En we weten met z'n allen: kosten worden bijna altijd te laag ingeschat, want als de werkelijke kosten gepubliceerd zouden worden, zou geen raadslid of statenlid het project willen. Veel te duur. Nog niet berekend werd overigens welke schade de provinciale snelweg aan de natuur zal toebrengen.

Minister Harbers (VVD), de minister van Infrastructuur en Waterstaat, deed deze week een opmerkelijke uitspraak. Hij antwoordde op vragen van kamerlid Van der Molen (CDA) het volgende: "Dan nog de verbindingsweg tussen de A8 en de A9, waar de heer Van der Molen naar vroeg. Ik geef grif toe dat er een paar vragen aankomen met een paar teleurstellingen. Bij de uitvoeringsagenda Aanpak Noordkant Amsterdam uit 2013 is al afgesproken dat het Rijk meer het project A8/A7 uitvoert en de provincie dan de verbinding A8/A9. Dus dat zijn echt de afspraken die destijds zijn gemaakt, inclusief de afspraak dat het Rijk niet financieel kan bijdragen aan de verbinding tussen de A8 en A9. Als de vraag dus was of ik bereid ben om over dat concrete project in overleg te gaan met de provincie, dan beroep ik me toch op die afspraak en dan is dat voor mij ook reden om daar niet het gesprek over aan te gaan." Met andere woorden: provincie Noord-Holland, ga vooral door met de plannen voor de A8-A9, maar het Rijk betaalt geen cent!

Wethouder Slegers (CDA) van Zaanstad, met zijn achterban van VVD-, CDA-, POV-, PVV-, en D66- raadsleden, is inmiddels aan zijn zwanenzang begonnen. En hij vindt gedeputeerde Olthof (PvdA) aan zijn zijde. De beide mannen hebben zich vast voorgenomen om van minister Harbers 750 miljoen (!) euro los te peuteren om de A8-A9 toch te kunnen aanleggen. Als het hen inderdaad lukt minister Harbers en de Tweede Kamer te overtuigen, moet de provincie Noord-Holland nog langs minister Van der Wal- Zeggelink (VVD) van Natuur en Stikstof en langs de hoogste bestuursrechter, de Raad van State. Want het is onvermijdelijk dat omwonenden, natuurorganisaties en andere belanghebbenden in bezwaar en beroep gaan en zich gaan beroepen op vele eerdere uitspraken van de Raad van State.

Ik verbaas mij erover dat de politieke partijen in Zaanstad niet aan het werk gaan om de bakens te verzetten. Hun hoofdargument om de A8-A9 aan te leggen is de ligging van diverse Zaanse scholen langs de provinciale weg N203. En met name het Trias College, een school voor beroepsgericht vmbo en mavo in Krommenie. Inderdaad, deze school ligt direct aan de N203, maar heeft dove gevels en alleen ingangen aan de Krommeniezijde. Als de raadsleden inderdaad van mening zijn dat juist de leerlingen van deze school gevolgen ondervinden van slechte luchtkwaliteit van de N203, dan ligt verplaatsing van deze school in de rede. Want de N203 zal blijven bestaan, ook als de A8-A9 zal worden aangelegd. Misschien is het ook interessant de leerkrachten van het Trias naar hun mening hierover te vragen. De scholen in Assendelft zijn inmiddels grotendeels achter hoge bamboeschermen verdwenen. En er ligt nog 14 miljoen euro ergens op een plank te wachten. Geen gek idee om dat bedrag te besteden aan goede en hogere geluidsschermen langs de A8 bij de Coenbrug.

Het is goed om nu 'buiten de doos' te gaan denken en meer creativiteit te gaan betrachten. Tegen wil en dank vasthouden aan onmogelijkheden is niet erg slim.


Meer hierover:

Artikel SP Noord-Holland, 28 januari 2022: "Een verbindingsweg met een 'goud randje?'"

Artikel De Uitgeester, 9 februari 2022: "Landschapsplan voor een nieuwe weg tussen de A8 en A9"

Onderzoeksrapport SP Noord-Holland: "A8-A9: Een weg in schaapskleren."

 

Foto: Foto / Marnix Bruggeman
Foto: Foto / Anna de Groot

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier