h
20 januari 2016

SP-rapport: belbus is duur en onaantrekkelijk

Sinds december 2014 rijdt op Texel een belbus. Deze Texelhopper belbus is in de plaats gekomen van een gewone buslijn. Deze lijn 29 is opgeheven. Passagiers moeten nu een uur van te voren opbellen wanneer ze met de bus mee willen. Voor de start van belbusproef hield de SP een enquête onder 100 buspassagiers. Van hen zei toen 89 procent niets te zien in zo'n belbus. Nu de proef een jaar draait reden voor de SP om opnieuw aan bewoners en toeristen op Texel te vragen hoe het in de praktijk bevalt. Het oordeel is nog steeds negatief. Op automobilisten heeft de belbus geen enkele aantrekkingskracht. De resultaten van het onderzoek staan in het deze week gepresenteerde SP-rapport 'Een duur telefoontje'. SP-statenlid Marnix Bruggeman concludeert: "Laat de gewone buslijn zo snel mogelijk terugkomen."

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman
Lees verder
12 januari 2016

Sluipverkeer zorgt voor onveilige situatie bij werkzaamheden Westfrisiaweg

De werkzaamheden aan de nieuwe N23, tussen Heerhugowaard en Enkhuizen, zorgen op verschillende plekken in de regio voor overlast op de omringende polderwegen. Steeds meer automobilisten proberen vertragingen te omzeilen door gebruik te maken van de smallere wegen in de omgeving. Dit zorgt ook voor gevaarlijke situaties.

Lees verder
18 december 2015

Vragen over circus in vogelgebied Ouderkerk

Foto: Anna de Groot / Anna de Groot
In 2016 mag het Cirque du Soleil bij hoge uitzondering nog gebruik maken van het parkeerterrein P2 in het Arenapoortgebied in de gemeente Ouder-Amstel. Daarna mag het niet meer. Er is te weinig parkeerruimte en er zijn te veel verkeersbewegingen. En dan mag je nog zo'n leuk circus zonder wilde dieren zijn, maar het Cirque du Soleil zit – door het gebruik van kostbare parkeerruimte – andere commerciële evenementen in de Amsterdam Arena en de Ziggo Dome in de weg.Lees verder
17 december 2015

Windmolens allereerst op industrieterreinen

Voorstellen van de SP om geen voorrang te geven aan windmolens in open landschap bij Zwaagdijk en naast woonwijken in IJmuiden hebben het niet gehaald. Maandag verwierp een meerderheid van VVD, PvdA, D66 en CDA twee moties van de SP om beide gebieden weg te halen uit

Foto: Dirk Weidema / Dirk Weidema
de lijst van gebieden die het meest geschikt zijn voor windmolens. De SP is een groot voorstander van windenergie. In navolging van de SP vinden steeds meer partijen echter dat windmolens allereerst op industrieterreinen moeten worden neergezet. Dat de provincie daaronder ook Zwaagdijk en IJmuiden verstaat zijn volgens de SP dan ook "schoonheidsfoutjes".Lees verder
16 december 2015

Er komt nog meer asfalt in Noord-Holland

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman
Met de stem van de SP tegen hebben provinciale staten maandag besloten tot aanleg van een afslag van rijksweg A9 bij Heiloo. De afslag kost minimaal 36,5 miljoen waarvan 12 miljoen voor rekening komt van de provincie. De gemeenten Alkmaar, Castricum en Heiloo moeten de rest betalen. De afslag gaat ten koste van natuur en fietspaden, en laat het autoverkeer in de provincie verder groeien. Fractievoorzitter Remine Alberts deed in het statendebat een dringend beroep op andere partijen daarom tegen de overbodige afslag te stemmen. Maar desondanks stemden zelfs ook PvdA en D66 wederom vóór meer asfalt.Lees verder
15 december 2015

Bocht van 180 graden in dossier kernreactor Pallas

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman

Vandaag sprak de commissie Energie, Economie en Bestuur van de Provinciale Staten over een provinciale lening voor de bouw van de kernreactor Pallas in  Petten.
Coalitiepartijen CDA, D66, PvdA en VVD kwamen daarbij terug op de afspraak in het coalitieakkoord dat de  tweede tranche van deze lening alleen wordt verstrekt op basis van een “geactualiseerde en sluitende business case”. Een bedrag van 6.5 miljoen euro wordt nu aan Pallas overgemaakt, ondanks het feit dat een business case ontbreekt en er zich nog geen enkele private investeerder heeft gemeld. Het totale bedrag dat de provincie Noord Holland inmiddels in Pallas heeft gestoken komt daarmee op 14, 5 miljoen, zonder dat ooit is aangetoond dat het project economisch haalbaar is. De SP vreest dat de belastingbetaler uiteindelijk opdraait voor de risico’s. 

Lees verder
19 november 2015

Graag duidelijkheid over problemen brug N203 in Krommenie

Foto: noord-holland / www.noord-holland.nl

Het starten met de werkzaamheden die leiden tot vernieuwing van de brug in de N203 in Krommenie is op het allerlaatste moment uitgesteld. De nieuwe oeververbinding bleek nog even ‘een brug te ver’. Omdat dit uitstel grote (financiële) consequenties kan hebben, heeft de SP-fractie in de Staten van Noord-Holland hier schriftelijke vragen over gesteld.

Lees verder
10 november 2015

Eindelijk proef aanpak verloederde winkelstraten

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman
De provincie Noord-Holland gaat op zoek naar een gemeente om samen met de provincie een proef te doen met het opkalefateren van een door winkelleegstand verloederd winkelcentrum. Dit is het resultaat van een motie van de SP die provinciale staten afgelopen maandag hebben aangenomen. Door leegstand raken winkelstraten en kleine winkelcentra vaak in een neergaande spiraal, doordat er steeds minder mensen komen. Volgens belangen­organisaties van de detailhandel hebben gemeenten vaak onvoldoende kennis is huis om het tij te keren.Lees verder
9 november 2015

SP wil 'nee' kunnen zeggen tegen Windpark Westfrisia

De SP-fractie in provinciale staten is het niet eens met het starten van een zogenaamde inpassingsprocedure voor het windpark Westfrisia. Volgens statenlid Marnix Bruggeman is het risico te groot dat provinciale staten aan het eind van deze procedure gedwongen zijn 'ja' te zeggen tegen Westfrisia. Het windpark zou moeten komen in Zwaagdijk-Oost in de gemeente Medemblik. De gemeenteraad van Medemblik is unaniem tegen het windpark.Lees verder
29 oktober 2015

Groeiende twijfel over nieuwe Pallas reactor bij Petten

Ook het provinciebestuur heeft nu twijfels over de bouw van de kernreactor Pallas in Petten en heeft besloten om een tweede tranche van een lening niet uit te betalen aan de stichting die de bouw voorbereidt. SP statenlid Geert Ritsema: “Het provinciebestuur laat daarmee merken dat zij afscheid wil nemen van wensdenken. De SP heeft vanaf de start van Pallas grote bedenkingen gehad bij de noodzaak en economische haalbaarheid van dit project. Naarmate de tijd vordert zijn die bedenkingen alleen nog maar bevestigd.”

Lees verder

Pagina's