h

BLIJ ?

7 juli 2020

BLIJ ?

Foto: Marcel Lathouwers / SP

De leden van onze fractie, en ook SP-ers elders in den lande, krijgen het weleens te horen. “Jullie zijn altijd tegen.” Of “Jullie zijn zo zuur.” Maar als er goede, sociale en duurzame voorstellen op tafel liggen, zijn wij natuurlijk helemaal niet tegen. Integendeel, dan zijn we hartstikke voor. En ik voel me helemaal niet zuur, ik ga juist hartstikke blij het zomerreces in. Blij om wat we in de afgelopen tijd, ondanks het wat geforceerde digitale democratische proces, bereikt hebben.

Foto: Marcel Lathouwers / SP

Zo wisten we unanieme steun te krijgen van Provinciale Staten voor onze motie over de buurtbussen¹. Terwijl de rest van het openbaar vervoer inmiddels weer is opgestart, staan die nog altijd stil. Dat is verklaarbaar omdat ze te klein zijn om voldoende afstand in te houden én omdat veel van de vrijwillige chauffeurs door bijvoorbeeld hun leeftijd in de risicogroep vallen. Maar de pijnlijke consequentie hiervan is dat veel mensen nu al maanden verstoken zijn van openbaar vervoer. Vandaar dat ons fractielid Wim Hoogervorst in de laatste Statenvergadering voor het reces een motie inbracht die Gedeputeerde Staten oproept om zich tot het uiterste in te spannen om de buurtbusverenigingen in de provincie te helpen zodat ze na de zomervakantie het buurtbusvervoer weer zo goed mogelijk kunnen opstarten, dan wel te zorgen voor alternatieven. En alle Statenleden onderschreven deze oproep. 

Ook het vervoer over water heeft onze aandacht. In dezelfde Statenvergadering bracht fractievoorzitter Eric Smaling de beloften over de binnenvaart uit het Coalitieakkoord ‘Duurzaam doorpakken’ in herinnering. 

Foto: Dortsman / WikimediaCommons
Middels een motie riep hij gedeputeerde Jeroen Olthof op om op dit punt met goede plannen te komen. Olthof reageerde dat GS hier serieus mee bezig is en kondigde een integrale notitie aan. Smaling hield daarom de motie aan, maar beloofde hem dit dossier scherp in de gaten te blijven houden.²

Of neem Het Twiske, geliefd natuur- en recreatiegebied voor heel veel Noord-Hollanders. Het Twiske draagt het predicaat Natura 2000-gebied, dat betekent dat we het met z’n allen moeten beschermen. De SP ontving berichten over meerdaagse festivals, over (bijbehorende) campings en over 

Foto: Robert Brand / SP
bedreigingen voor de markante veenweidegebieden. Vele SP’ers togen daarom richting Twiske om aan de bezoekers te vragen wat zij van de plannen vonden. Ook kon online een enquête worden ingevuld. Het resultaat was een rapport, gebaseerd op de uitlatingen van 485 respondenten, waaruit bleek dat men de natuur en de rust bijzonder waardeert, dat er weinig animo is voor een camping en al evenmin voor (meerdaagse) festivals.³ Wij hebben het rapport aangeboden aan diverse bevoegde overheden en nemen deze meningen van de gebruikers van Het Twiske mee in onze politieke inbreng. Want de ideeën van de mensen die dagelijks van Het Twiske genieten doen ertoe.

Ik kan zo nog wel even doorgaan, bijvoorbeeld over het compromis over de boskap in de Schoorlse duinen⁴, de grafietregens bij Tata Steel⁵ of de veiligheid op provinciale wegen⁶, maar u als lezer bent inmiddels misschien ook wel toe aan een pauze. Wij van onze kant zullen het zomerreces gebruiken om werkbezoeken af te leggen en ons in diverse onderwerpen nader te verdiepen. En na het reces weer als vanouds aan de slag. Met een blij gemoed! 

Marie-France van Oorsouw

 

Bronnen:

¹ https://noord-holland.sp.nl/nieuws/2020/06/sp-motie-unaniem-aangenomen-provincie-schiet-buurtbussen-te-hulp

² https://noord-holland.sp.nl/nieuws/2020/07/de-sp-houdt-de-binnenvaart-op-de-politieke-agenda

³ https://noord-holland.sp.nl/nieuws/2019/11/geen-uitbreiding-van-festivals-in-natuurgebied-het-twiske

http://www.duinstichting.nl/nieuws/wat-er-komt-kijken-bij-een-burgerinitiatief/

https://noord-holland.sp.nl/nieuws/2019/06/interpellatiedebat-tata-steel-en-harsco-metals

https://noord-holland.sp.nl/nieuws/2020/06/sp-wil-aanpak-n240-na-ernstig-verkeersongeval

 

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier