h

Blog Marie France van Oorsouw

20 oktober 2020

HELLO, GOODBYE…

Foto: Foto / Marcel Lathouwers

Daar ga ik dan. Veel eerder dan ik verwachtte toen ik in het voorjaar van 2019 mijn belofte als duo-commissielid aflegde. Maar het (rode) bloed kruipt waar het niet gaan kan. Daarom ga ik deze provincie, met haar Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie, met de Jurk van Texel en het Huis van Hilde en met beschermde dijken en unieke stolpboerderijen, verlaten. En daarmee ook de Staten…

Lees verder
7 juli 2020

BLIJ ?

Foto: Marcel Lathouwers / SP

De leden van onze fractie, en ook SP-ers elders in den lande, krijgen het weleens te horen. “Jullie zijn altijd tegen.” Of “Jullie zijn zo zuur.” Maar als er goede, sociale en duurzame voorstellen op tafel liggen, zijn wij natuurlijk helemaal niet tegen. Integendeel, dan zijn we hartstikke voor. En ik voel me helemaal niet zuur, ik ga juist hartstikke blij het zomerreces in. Blij om wat we in de afgelopen tijd, ondanks het wat geforceerde digitale democratische proces, bereikt hebben.

Lees verder
11 mei 2020

Covid-19, cultuur en continuïteit

Foto: dqfn1 / Wikimedia Commons

Veelgehoord tijdens deze quarantainedagen: boeken, muziek en films maken het thuiszitten draaglijk. Maar ook het online-aanbod van fysieke cultuurinstellingen mag er wezen. Wat te denken bijvoorbeeld van het Westfries Museum in Hoorn met elke dag nieuw aanbod, waaronder workshops, podcasts en theaterlezingen? Of neem Theater De Omval in Diemen, dat de voorstelling ‘V’ van cabaretier Guido Weijers integraal aanbiedt. Of kijk eens bij Cultuureducatie Amstelland uit Aalsmeer, dat wekelijks tips deelt om thuis met de kids cultureel aan de slag te gaan. Fijn hoor!

Lees verder
29 januari 2020

RES – kent u die uitdrukking?

Het zal u vast niet ontgaan zijn, al was het maar omdat vertegenwoordigers van sommige politieke partijen het te pas en vaak ook te onpas aanhalen: Nederland heeft een Klimaatakkoord. Daarin heeft ons land vastgelegd hoe we uitvoering willen geven aan de internationale klimaatafspraken die in 2015 in Parijs zijn gemaakt. In het akkoord staat dat de uitstoot van broeikasgassen (CO2) in Nederland in 2030 met minimaal 49 procent moet zijn teruggebracht ten opzichte van 1990.

Lees verder
29 oktober 2019

Bodemarchief

Foto: Kees Zwaan

Onder onze voeten ligt een archief. Een wereld aan archeologische sporen en vondsten die het verhaal van onze voorouders vertellen. We noemen dat het bodemarchief. Dat bodemarchief is eindig en je kunt er niks bij maken, hoe handig of creatief je ook bent.

Lees verder

U bent hier