h

HELLO, GOODBYE…

20 oktober 2020

HELLO, GOODBYE…

Foto: Foto / Marcel Lathouwers

Daar ga ik dan. Veel eerder dan ik verwachtte toen ik in het voorjaar van 2019 mijn belofte als duo-commissielid aflegde. Maar het (rode) bloed kruipt waar het niet gaan kan. Daarom ga ik deze provincie, met haar Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie, met de Jurk van Texel en het Huis van Hilde en met beschermde dijken en unieke stolpboerderijen, verlaten. En daarmee ook de Staten…

Foto: Foto / Kaap Skil Museum
De zijden jurk uit het Palmhoutwrak uit de Gouden Eeuw, dat door duikers bij Texel is gevonden. 

Ik maakte nog net de behandeling mee van twee grote, intens belangrijke en verstrekkende ruimtelijke dossiers. De Regionale EnergieStrategieën met 3000 betrokkenen en toch zo weinig zichtbare particuliere invloed. Bij die RES’en kregen we twee moties aangenomen, die over het sparen van het Gein-gebied zelfs met algemene stemmen. ¹ En de nieuwe Omgevingsverordening, vervanger van 21 provinciale verordeningen en bedoeld om zaken te vereenvoudigen. Als SP waken we ervoor dat met die vereenvoudiging niet ook het provinciale perspectief teniet gedaan wordt. Dat ruimtelijke overzicht en de bijbehorende invloed zijn broodnodig voor de balans tussen wonen, groen en leefkwaliteit. ²

Persoonlijk hoop ik met name aan het domein archeologie en erfgoed een steentje te hebben bijgedragen. Door vragen te stellen over het beleid op dit gebied op Wieringen en in Limmen en ook door mede vanuit dit perspectief naar vele provinciale dossiers te kijken. Begin 2020 mocht ik in de commissie Economie, Financiën en Bestuur, waar – je verwacht het niet – ook de portefeuille cultureel erfgoed onder valt, een discussienota verdedigen over archeologie en erfgoed. Eén van de voorstellen uit die nota was het omvormen van het Huis van Hilde in Castricum, archeologie-centrum van de provincie, tot volwaardig museum. Dan kunnen Museumjaarkaarthouders er namelijk gratis terecht. Het is mooi te constateren dat dat met ingang van 2021 al werkelijkheid wordt. Twee andere voorstellen betreffen het Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland. Om aantastingen van het archeologisch bodemarchief zoals op Wieringen en in Limmen te voorkomen, inventariseert het steunpunt voortaan jaarlijks bij gemeenten het beleid op het gebied van archeologie en erfgoed. Daarnaast zou datzelfde steunpunt met bestaande kennis en ervaring ook de zo waardevolle erfgoed-vrijwilligers kunnen ondersteunen en opleiden. De behandeling van deze voorstellen in de commissie ga ik helaas niet meer meemaken. Maar ik blijf ‘m natuurlijk wel kritisch volgen.

You say goodbye, I say hello…*

 
Foto: Foto / SP
                                                                                                                                                                                                                                                Krantenartikel over archeologische vondsten uit de bronstijd in Limmen, waarvan door beleidskeuzes door de gemeente maar een klein deel kon worden opgegraven

Want ik neem geen afscheid van mijn strijdlust en idealen. Die waren immers – nu precies tien jaar geleden – voor mij reden om me aan te sluiten bij de SP. Omdat ik oprecht geloof in menselijke waardigheid, en in solidariteit en gelijkwaardigheid van mensen. En omdat ik me daarvoor met hart en hoofd wil inzetten. Met mijn aanstaande verhuizing ga ik terug naar mijn roots, en zal ik onder de afdeling Oss van de SP gaan vallen. De geschiedenis leert dat die heel wat in petto heeft³. Daar kijk ik naar uit; I say hello!

* Link naar: The Beatles - You say goodbye, I say hello…


Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier