h

Omgevingsverordening

 

7 januari 2022

Behoud de Noord-Hollandse recreatieoorden

Foto: Marcel Lathouwers / SP

De SP wil samen met de ChristenUnie in de provincie een discussie starten over de Noord-Hollandse recreatieoorden. De betaalbare campings en recreatieparken worden als zoete broodjes over de toonbank verkocht aan grote marktpartijen en omgebouwd tot luxe resorts. Recreanten die er hun onderkomen hebben, moeten wat ons betreft beter worden beschermd tegen de grillen van roofinvesteerders die niets op hebben met de negatieve maatschappelijke effecten van hun kapitaalzucht. Daarom moet er wat ons betreft een eenduidig provinciaal beleid komen, waarin we zorg dragen voor deze parken en recreanten. Op maandag 10 januari starten we het debat daarover.

Lees verder
12 oktober 2020

De Omgevingsverordening raakt ons allemaal

Foto: Foto / revital.nl

Op maandag 5 oktober vergaderde de Provinciale Staten (PS) over de voorgelegde Concept-Omgevingsverordening. Deze verordening vervangt 21 ‘oude’ verordeningen. Het is de bedoeling dat het voor de burgers en ondernemers efficiënter wordt om vergunningen aan te vragen en te doorlopen, als men een wijziging wil aanbrengen in de openbare ruimte. Statenlid Remine Alberts: ‘Het is goed om zaken te willen vereenvoudigen, maar er staat veel op het spel. We moeten ondertussen waken over het milieu en de natuur. Als we niet uitkijken geven we ook een stuk van de democratische controle uithanden.’

Lees verder
20 november 2018

Omgevingsvisie NH2050 vastgesteld, SP stemt tegen

Foto: SP Noord-Holland / Anna de Groot

Op 19 november 2018 werd door Provinciale Staten van Noord-Holland de Omgevingsvisie NH2050 vastgesteld. Met de stem van de SP tegen, dat dan weer wel.

Lees verder
19 december 2017

Noord-Holland sociaal? We dachten van niet!

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman
Gedeputeerde staten van Noord-Holland hebben niet de bedoeling sociaal te zijn. En de meeste statenleden hebben die bedoeling ook niet. Dat bleek toen in provinciale staten van 18 december 2017 gesproken werd over de koers voor de Omgevingsvisie in 2050.Lees verder
10 oktober 2017

Omgevingsvisie voor leefbaarheid met krappe portemonnee

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman
Afgelopen maandag 9 oktober spraken provinciale staten over de Omgevingsvisie voor Noord-Holland. Daarin moet vooral staan hoe de provincie de komende dertig jaar de schaarse ruimte in de provincie wil gebruiken. Voor gedeputeerde staten staat de economie voorop. SP-statenlid Anna de Groot wees er op dat daarin dan ook plaats moet zijn voor de leefbaarheid van de mensen met een krappe portemonnee, door middel van eerlijk werk met een goede cao.Lees verder
31 mei 2014

Regels voor behoud groen en landschap streng toepassen

De provincie moet haar regels voor behoud van groen en landschap eerder strenger dan soepeler toepassen. Die voorlopige conclusie trekt de SP-fractie in Noord-Holland na de eerste hoorzitting voor de evaluatie van de Structuur- visie en de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV).
Insprekers als Frank Beekers van Stichting Nekkerzoom uit Zuidoost-Beemster, Annet Wood van Berkhout is Boos! en Frank du Long van Actie Uitgeest lieten zien dat bouwplannen soms te makkelijk door de mazen van de wet kunnen glippen.

Lees verder
12 juni 2013

De haven is groter dan het Noordzeekanaalgebied (opinie)

Waar gaan we wonen, waar gaan we werken en waar zal nog ruimte zijn voor natuur en recreatie? Stuk voor stuk vragen die gesteld moeten worden over één van de drukste gebieden van Nederland, het Noordzeekanaalgebied. Het stellen van deze vragen is geen overbodige luxe, het vinden van de antwoorden erop geen eenvoudige zaak. Tenminste, wanneer er geen duidelijke keuzes worden gemaakt.

Lees verder
15 september 2011

SP Statenfracties: Groene Hart is Europees landschap

De Statenfracties van de SP in de Groene Hart Provincies in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht pleiten er gezamenlijk voor dat het Groene Hart een Europees Landschap wordt. Utrechts SP-Statenlid Anne-Marie Mineur: ‘Nu het Groene Hart niet langer een Nationaal Landschap is, komt het nog verder onder druk te staan. Dit kan wat de SP betreft niet, het Groene Hart moet groen blijven. De Europese landschapsconventie heeft als doel het bevorderen van de bescherming, het beheer en de inrichting van landschappen. We hopen het gebrek aan visie van het Rijk hiermee te compenseren.’

Lees verder
16 juli 2011

Ondanks ontkenning provinciebestuur: negatief advies Wieringerrandmeer bestaat

Ex-gedeputeerde Hooijmaijers is tegen zijn ambtenaren in gegaan en heeft op eigen houtje een advocatenkantoor ingehuurd voor advies over mogelijke staatssteun. Genoeg reden voor de SP-fractie om opnieuw vragen te stellen. Vragenstellers Dago Wellink en Fred Gersteling: “Het wordt steeds moeilijker vol te houden dat hier geen sprake is geweest van bevoordeling van investeerders.”

Lees verder
31 januari 2006

Provinciale Staten in planologische klem

Toen het Streekplan Noord-Holland Zuid begin 2003 werd vastgesteld is er erg veel vrijheid overgelaten aan de Gedeputeerde. De SP vond het plan te vaag. De besluiten gingen helemaal voorbij aan wat in inspraakrondes naar voren was gekomen. Door alleen hoofdlijnen vast te stellen, blijft er veel te veel ruimte over voor ingrepen in het landschap die eigenlijk niet gewenst zijn. Bij het uitwerkingsplan Waterland dat gisteren op de statenagenda stond, bleek dat die afweging van de SP juist was.

Lees verder

Pagina's

U bent hier