h

Geluidhinder

 

11 maart 2022

Neem nieuwe Rijksnormen voor windmolens mee in Omgevingsverordening

Foto: Marcel Lathouwers / SP

De Provinciale Omgevingsverordening is deze week uitgesteld. De SP is hier voorstander van, omdat eerst goed moet worden uitgezocht wat de gezondheidseffecten zijn van windmolens op land. Het veelbesproken referendumverzoek van Windalarm zal daardoor eveneens later behandeld moeten worden.

Lees verder
30 januari 2022

Oppositiepartijen in Provinciale Staten willen debat over RIVM rapport Tata Steel

Foto: Marcel Lathouwers / SP

De partijen CDA, JA21, SP, PvdD, ChristenUnie en DENK willen op korte termijn een debat in de Provinciale Staten over het RIVM onderzoek naar de herkomst van neergedaald stof en stoffen in de lucht in de IJmond regio. Uit dit onderzoek is gebleken dat een groot deel van de metalen en PAK in de regio afkomstig is van Tata Steel, maar ook dat de gemeten hoeveelheden van deze schadelijke stoffen veel hoger zijn dan was verwacht op basis van berekeningen.

Lees verder

Gooi- en Eemlander: Tweede Kamer wil scherm A27

Vanuit Haarlem kwam minder goed nieuws. Daar werd door Provinciale Staten een motie om de aanleg van een geluidsscherm in Hilversum te steunen niet aangenomen. Volgens Statenlid Marnix Bruggeman (SP) is gedeputeerde Elisabeth Post bang dat de provincie mee moet betalen aan het geluidsscherm. ,,En dat wil zij niet.’’ Dat wordt het hete hangijzer tijdens het te voeren overleg tussen regering, provincie en gemeente: wie gaat betalen voor de oplossing.

Lees verder
11 december 2017

Petitie voor geluidsschermen A27 West-Indische Buurt Hilversum

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman
De bewoners van de West-Indische buurt in Hilversum hebben vanochtend een petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Zij vragen al sinds 2002 om geluidsschermen langs de A27. In hun woningen is dag en nacht verkeerslawaai te horen. Door het kappen van bomen voor de komende verbreding van de A27 is het lawaai nog erger geworden. De petitie werd uit handen van Sascha Barnstijn in ontvangst genomen door kamercommissievoorzitter Agnes Mulder (CDA) (op de foto links van Barnstijn) in het bijzijn van zes andere kamerleden, waaronder SP'er Cem Laçin (rechts).Lees verder
29 november 2011

Hogere snelheid heeft negatief effect

De verhoging van de maximumsnelheid kan niet anders dan negatieve gevolgen hebben. SP-statenlid Fred Gersteling: “Ik wil van het provinciebestuur opheldering hebben hoe groot deze gevolgen in Noord-Holland zijn voor fijnstof en geluidsoverlast en wat de effecten daarvan zijn op nieuwbouw van woningen en op natuurgebieden. Wat de SP betreft spreekt Noord-Holland zich uit tegen de plannen van de minister.”

Lees verder

Pagina's

U bent hier