h

SP stelt vragen over geplande PFAS reinigings-installatie bij Schiphol

5 september 2023

SP stelt vragen over geplande PFAS reinigings-installatie bij Schiphol

Schiphol hoopt een fabriek te bouwen waarin het gifgrond, zwaar verontreinigd met forever chemical PFAS, te reinigen op basis van een procedé dat zich nog in de experimentele fase bevindt. Het vliegveld hoopt hiervoor niet de effecten op het milieu in kaart te hoeven brengen. Op 6 juli jongstleden maakt de gemeente Haarlemermeer  bekend dat Schiphol geen zogenaamde milieu-effectrapportage (MER) hoeft op te stellen voor de installatie. De SP stelt vragen over de gang van zaken aan het Provinciebestuur. 

 

U bent hier