h

OV-ENQUÊTE Noord-Holland Noord

Connexxion voert per 21 juli 2024 een nieuwe dienstregeling in in de regio Noord-Holland Noord. Dit betekent naast een aantal verbeteringen ook verslechteringen in de dienstverlening. De SP wil graag uw reactie op de veranderde dienstregeling en ook uw huidige ervaringen met het busvervoer in de regio.

Nieuwe dienstregeing NHN

Lees verder
 
1 Start 2 Complete
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Petitie buslijn 29 op Texel

 De mening op straat en sociale media is duidelijk: veel Texelaars verlangen naar het herstel van buslijn 29. Onderteken de petitie en steun de terugkeer van deze essentiële verbinding op het eiland!

Lees verder
 
1 Start 2 Complete
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
22 april 2024

Datacenters in Noord-Holland: overbodig en schadelijk

Een aantal partijen in de Staten vinden dat er nóg meer datacenters in Noord-Holland mogen komen. De SP vindt dat het nu wel (meer dan) genoeg is. Er zijn al meer dan genoeg datacenters in Nederland voor Nederlandse data. Het Nederlandse elektriciteitsnet is al zwaar overbelast, waardoor bedrijven en woningen niet aangesloten kunnen worden. Ook is er nog steeds vaak veel drinkwater nodig voor de koeling. Uitbreiding van het aantal datacenters moet dus niet worden toegestaan. 

Lees verder
20 april 2024

Bouwen, bouwen, bouwen .... maar voor wie?

Foto: Joaquin Alexander

Bij de behandeling van het 'concept ruimtelijk voorstel' (ruimtelijke opgaven voor de provincie) in de commissie Ruimte van maandag 15 april vroeg de SP zich af wat we met dit voorstel eigenlijk gaan oplossen: maatschappelijke problemen of een probleem van de markt?

Lees verder
15 april 2024

Wat is waar?

Foto: Antranias

Wanneer je op dit moment de krant openslaat of de radio of tv aan zet, word je overspoeld door berichten over de ernstige ontwikkelingen in het Midden-Oosten. Werkelijk alles wat je ooit op school leerde over oorlog komt voorbij: doden en gewonden, uit elkaar gescheurde gezinnen en families, ontberingen, voedseltekorten, ziekenhuizen die nog nauwelijks kunnen functioneren, schuilkelders, de beelden schokken altijd weer. Het went nooit. En als altijd zijn het de gewone mensen van vlees en bloed die het aan den lijve moeten ondervinden.
Je vraagt je dan af, in ieder geval vraag ik me dat dan af, waarom, waarom, waarom? Wat is het nut dat mensen dit elkaar aandoen? Op dat moment moet er - zoals dat officieel heet - duiding komen. Tijdens de geschiedenislessen lukt dat heel goed, maar dat is achteraf, dan is alles al gebeurd en kijk je terug. Op het moment dat je er middenin zit, is het niet eenvoudig om de juiste duiding te vinden. Wat zien we op de beelden? Wie is de agressor (oftewel: wie begon)? Hoe kan een conflict zo klein mogelijk worden gehouden en wat zorgt ervoor dat het juist uit de hand zal lopen? Hoe worden handelingen van de “andere kant” uitgelegd? Is er voldoende inschatting wat effecten van het eigen handelen kunnen zijn? Stuk voor stuk allemaal vragen die een uitgebalanceerd antwoord nodig hebben.
En daar ligt mijn probleem: het valt mij op dat uitgebalanceerde antwoorden vaak niet worden geaccepteerd. Wanneer iemand op zo’n uitgebalanceerde manier een toelichting geeft, wordt die persoon al snel heel gemakkelijk weggezet met de opmerking: “O, maar dan ben jij dus voor een van de twee partijen” of woorden van die strekking. Uit die woorden blijkt dat er dus een kant gekozen moet worden. Maar dat is natuurlijk onmogelijk als niet alle informatie beschikbaar is.
Bekend is de uitdrukking dat het eerste wat in een oorlog sneuvelt de waarheid is. Berichtgeving over een oorlog of een conflict is namelijk ook een wapen in de strijd. Er is propaganda en anti-propaganda. Een wapen wat vaak meer kapot maakt dan alle bommen bij elkaar.
Ikzelf houd me dan maar vast aan een paar toetsstenen. Wordt een conflict van beide kanten belicht? Worden deskundigen aan het woord gelaten waarvan je zeker weet dat die geen belangen hebben in het conflict? Merk je dat er stappen gezet worden die de-escalatie kunnen bewerkstelligen? Niet eenvoudig, maar het moet. Anders word je speelbal van de propaganda.
Liever had ik een ander verhaal geschreven. Helaas is dat nu niet mogelijk. Ik hoor oorlogstaal, mensen die op tv of elders verkondigen dat we meer geld aan bewapening moeten besteden, mensen die volstrekt zeker weten welke van de partijen in het conflict goed dan wel fout is, mensen die vinden dat er gewonnen moet worden. Maar ja, wat is waar?

Lees verder
25 maart 2024

SP stelt vragen over overlast door kunstmestfabriek in Amsterdam Noord

Reeds decennialang worden bewoners van Tuindorp Oostzaan zeer regelmatig met de stank van ICL Fertilizers geconfronteerd. Net als de bewoners van de nieuwe stadswijk NDSM. Voor deze mensen was het bericht dat deze kunstmestfabriek niet zal verhuizen enorm. Daarover stelt de SP fractie de volgende vragen: 

Lees verder
18 maart 2024

Doelen leefomgeving volstrekt onhaalbaar, maar provinciebestuur blijft achter de ingediende plannen staan

Foto: SP

Alle provincies hebben plannen ingediend om de natuur-, water- en klimaatdoelen van het Rijk te kunnen realiseren. Inmiddels is duidelijk geworden dat dit met deze provinciale plannen absoluut niet gaat lukken. Op verzoek van de SP heeft op 4 maart hierover een spoeddebat plaatsgevonden in de provinciale staten. 

Lees verder
17 maart 2024

SP: NU STAPPEN ZETTEN VOOR PROVINCIAAL OV-BEDRIJF

Foto: Joaquin Alexander

INITIATIEFWET TWEEDE KAMER VOOR OV IN OVERHEIDSHANDEN

Wat de SP al sinds jaar en dag zegt, wordt waarschijnlijk werkelijkheid. Een meerderheid van de Tweede Kamer schaart zich achter een wetsvoorstel van PvdA/GL en NSC om Provincies en gemeenten de mogelijkheid te geven een eigen OV-bedrijf op te richten. SP-Statenlid Heidi Bouhlet is zeer blij met dit initiatief en zal in de eerstvolgende Statenvergadering met een motie komen om er vaart achter te zetten.

Lees verder
13 maart 2024

Asbest doodt nog steeds!

Veel mensen denken dat asbest geen probleem meer is, omdat de import en het gebruik van asbest sinds 1 juli 1993 verboden zijn. Was dat maar waar. Asbest doodt nog steeds. Het jaarlijkse aantal dodelijke slachtoffers veroorzaakt door het gebruik van asbest en asbesthoudende materialen en producten is hoog en stijgt nog steeds. Het jaarlijks aantal gevallen van long- en buikvlieskanker - mesothelioom - is sinds 1969 - dus al meer dan 50 jaar - voortdurend gestegen. De cijfers van de laatste jaren tonen aan dat het aantal mesothelioomslachtoffers ligt tussen 550 en 600 per jaar. Het totale aantal mesothelioomslachtoffers over het tijdvak 1969 -2023 ligt ruim boven 16.000. En schattingen laten zien dat ons de komende twintig tot dertig jaar nog circa 10.000 mesothelioomslachtoffers te wachten staan. Daarnaast hebben we te maken met een nog hoger aantal slachtoffers van asbest gerelateerde longkanker.

Lees verder
9 maart 2024

Landbouwgif gevonden in verschillende plaatsen in Noord Holland: SP en PvdD stellen vragen

Naar aanleiding van de vondst door milieuorganisatie Mobilisation fort he Environment van al decennia verboden kankerverwekkend landbouwgif in o.a. de grond van Venhuizen en natuurgebied het Zwanenwater stellen de PvdD en de SP een aantal vragen aan het college.

Lees verder

Pagina's