h

Wat is dat toch met die Omgevingsdiensten?

30 november 2021

Wat is dat toch met die Omgevingsdiensten?

Foto: Anna de Groot / SP

Als volksvertegenwoordiger is één van mijn taken het controleren van het bestuur. Ik vat deze taak zeer serieus op. Als lid van Provinciale Staten van Noord-Holland voor de SP heb ik vaak te maken met de uitglijders van de Omgevingsdiensten. En van die uitglijders hoor ik dan weer omdat de inwoners van Noord-Holland, milieugroeperingen of de media mij erop attent maken.

De Omgevingsdiensten zijn in 2013 opgericht naar aanleiding van een aantal serieuze rampen, zoals de vuurwerkramp in Enschede, de brand in café Het Hemeltje in Volendam en de milieuramp die zich voltrok in Moerdijk toen het bedrijf Chemie-Pack in brand vloog. De Omgevingsdiensten waren broodnodig, omdat de overheden er niet in slaagden voldoende te controleren en zodoende rampen te voorkomen. Het oprichten van Omgevingsdiensten was dus in principe een goede zaak.

Als lid van Provinciale Staten en voormalig gemeenteraadslid word ik echter steeds vaker geconfronteerd met de mankementen van de Omgevingsdiensten. Ze controleren niet of niet tijdig of alleen nadat er ophef is geweest. Zo gingen de Omgevingsdiensten in Noord-Holland pas serieus aan het werk toen de misstanden bij Tata Steel en Olam Cocoa publiekelijk bekend werden en er de nodige ophef kwam. Onlangs bleek het falen van de Omgevingsdiensten weer eens duidelijk. Behalve Olam zijn er nog meer cacaobedrijven in de Zaanstreek die allerlei milieubelastende stoffen, zoals ammoniak, onbelemmerd de lucht inblazen. Met desastreuze gevolgen voor de natuur in de omgeving van Zaanstad. En mogelijke gezondheidsproblemen bij de omwonenden. Onvoldoende controle, dus. Er worden dan maatregelen genomen als het publiek, door middel van de volksvertegenwoordiging, na de nodige ophef, er om vraagt. Die maatregelen worden overigens doorgaans met een zeer vertraagde slakkengang uitgevoerd.

Onlangs werd mijn hulp weer ingeroepen bij een kwestie rond de vergunningverlening in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb). Door de provincie Noord-Holland werd een natuurvergunning afgegeven voor het organiseren van een festival in Het Twiske. Door attente oplettendheid van een aantal groepen die zich bezighouden met Het Twiske, moest de afgegeven natuurvergunning worden ingetrokken. Wat bleek? De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord had bij het verlenen van de vergunning de openbare voorbereidingsprocedure niet gevolgd, zodat het, voorafgaand aan het verstrekken van de vergunning, niet mogelijk was om te protesteren. Dat mag natuurlijk niet. En dan moet een goede volksvertegenwoordiger weer aan de bel gaan trekken en proberen uit te zoeken hoeveel meer vergunningen zijn verstrekt zonder openbare voorbereidingsprocedure.

Foto: Cartoon / Arend van Dam

Omgevingsdiensten kampen met personeelsgebrek, nu en in de toekomst. Er zijn te weinig medewerkers en veel van die medewerkers zijn binnen afzienbare tijd aan hun pensioen toe. Ook lopen de Omgevingsdiensten achter als het gaat om het meedraaien in de digitale informatiesamenleving. Bovendien is veel werk van de Omgevingsdiensten heel specialistisch en vraagt veel kennis van de materie. Daar zijn kundige medewerkers voor nodig, die niet voor het oprapen liggen.

Natuurlijk blijft het de taak van de volksvertegenwoordigers van de SP om te controleren of alles wel goed gaat bij de Omgevingsdiensten. Maar we kijken toch echt uit naar een tijd dat we minder werktijd aan de Omgevingsdiensten hoeven te besteden omdat er meer goed gaat en tijdig ingegrepen wordt. Goed functionerende Omgevingsdiensten kunnen ervoor zorgen dat het beter gaat met de natuur en onze gezondheid. Het moet beter!       

Foto: Marcel Lathouwers / SP

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier