h

Blog Joaquin Alexander

27 februari 2024

Te weinig oog voor de gevolgen van politieke keuzes

Foto: Pixabay

De plaatsing van windmolens leidt steeds vaker tot verzet en dat is ook wel begrijpelijk want hoe mooi het ook klinkt 'energie uit wind', er zit wel degelijk een schaduwzijde aan. Naast het verstoren van de natuur en aantasting van het landschap zorgen windmolens voor aanmerkelijke geluidsoverlast, met name laagfrequent geluid dat zeer ver kan dragen. Voor omwonenden is dat om gek van te worden. Je zou dan ook mogen verwachten dat bij politieke keuzes rekening wordt gehouden met de kwalijke gevolgen daarvan, maar dat is echter allerminst het geval, zoals maar weer eens blijkt uit de gang van zaken rond de plaatsing van drie windmolens in de Noorder IJplas. Lees voor meer informatie ook de bijdrage van Jacob Kes over dit onderwerp.
GroenLinks kijkt helaas alleen naar de op papier gestelde doelen en heeft geen oog voor
gevolgen voor de direct omwonenden, de natuur en het landschap. De SP daarentegen zet zich altijd in voor burgers die door overheidsbeleid in de verdrukking komen en vindt dat windmolens niet in woon- of natuurgebieden thuishoren. Wij hebben dan ook met reden in de Provinciale Staten tegen het plan gestemd om op korte afstand van woningen drie mega windmolens (200 meter hoog!) te bouwen in het natuurgebied Noorder IJplas. Nu blijkt GroenLinks zich niet te willen neerleggen bij een meerderheid van de stemmen en is op zoek naar een geitenpaadje om alsnog windmolens op die plek te kunnen realiseren. Dat is niet erg democratisch. 

Lees verder

U bent hier