h

Noordhollands Dagblad: Nog geen doorbraak over heliplatform

2 oktober 2017

Noordhollands Dagblad: Nog geen doorbraak over heliplatform

Een motie om voor 1 januari 2018 een doorbraak te forceren over de verplaatsing van het helikopterplatform van het VUmc, is niet aangenomen door Provinciale Staten.

De motie was ingediend door SP-Statenlid Wim Hoogervorst tijdens de
behandeling van de Zomernota. Hij stelde dat de vliegbewegingen vanaf
het heliplatform al jaren voor veel overlast zorgen bij omwonenden en
wilde met behulp van een motie de druk opvoeren op Gedeputeerde Staten
om met een oplossing te komen. Gedeputeerde Adnan Tekin gaf aan werk te willen maken van de verplaatsing, maar hij zei eerst de bestuurlijke fusie tussen het VUmc en het AMC te moeten afwachten.

U bent hier