h

Eric Smaling

(06) 21 21 16 35

Ik ben Eric Smaling, opgegroeid in Amsterdam, Watergraafsmeer, met de ijsbaan en Ajax in de achtertuin. Ik heb in Wageningen 'bodemkunde' gestudeerd, daarna een tijd in de tropen gewerkt (Kenia, West-Afrika, Indonesië). Tussen 1997 en 2012 ben ik hoogleraar geweest in Wageningen en Enschede. Tussen 2007 en 2017 heb ik voor de SP achtereenvolgens in de Eerste en Tweede Kamer gezeten.

Nu sta ik te trappelen om met Remine en Wim bij te dragen aan een sociaal en duurzaam Noord-Holland. Wat voor mij voorop staat is dat ieder mens voldoende kwaliteit van leven heeft. Dat zal ook in de provincie mijn drijfveer zijn. Met die basis kijk ik vervolgens naar de relatie tussen de mens en zijn omgeving: woningaanbod en -kwaliteit, bereikbaarheid van station en bushalte, goede fiets- en wandelvoorzieningen, goederenvervoer over water, genieten en beschermen van de kust, duinen en overige natuur, schone lucht en beperkingen aan lawaai, wat vooral rondom industriegebieden en Schiphol problematisch is. 

Verder moet er een gedragen plan komen voor de toekomst van het veenweidegebied. Op economisch vlak graat ontwikkeling die veel werkgelegenheid van goede kwaliteit vraagt en aanbiedt en liefst in duurzame sectoren. Klimaatbeleid moet betaalbaar, innovatief en participatief zijn. Dus niet iedereen een windmolen voor z'n neus waar vervolgens alleen een toch al rijke investeerder de vruchten van plukt, maar mét buurten en scholen klimaatplannen uitvoeren.
Tenslotte: veel aandacht voor onze Noord-Hollandse afdelingen. Roep en ik kom langs/we komen langs. We willen een verbindende en versterkende rol spelen. Ik heb er zin in!

Onderwerpen in de portefeuille:  

Water, Grondbeleid, Landbouw en Visserij, Bodemdaling, Leefbaarheid, Gezondheid, Milieu, Ruimtelijke ontwikkeling, Omgevingswet, Klimaat en Energie.

U bent hier