h

Carlien Boelhouwer

06-36051256

Lid Commissie Economie, Energie, Bestuur (EEB)

Opleiding: Universitaire opleiding Slavische Talen en Nederlands
Statenlid sinds 1999

Nevenfunctie: fractiemedewerker gemeenteraad SP Amsterdam.

U bent hier