h

‘Trek vergunningen Tata Steel in’

8 september 2022

‘Trek vergunningen Tata Steel in’

Foto: Marcel Lathouwers / SP

Afgelopen maandag vond er een debat plaats over het zogeheten ‘programma Tata Steel’. Hoewel werd aangekondigd dat Tata stappen wil zetten om te verduurzamen, vindt de SP – samen met omwonenden en natuur- en milieuorganisaties – dat het niet snel genoeg gaat. Ook niet als het gaat om het weer leefbaar maken van de IJmond. Er is alleen maar meer overlast¹ door Tata en bovendien zal met dit plan de oude fabriek nog járen kankerverwekkende stoffen uitstoten. Statenlid Anna de Groot: “De SP vraagt daarom aan de Omgevingsdiensten en de provincie om nog sneller op te treden en nóg strengere maatregelen te nemen. Wat ons betreft trekt men alle vergunningen in!”

Een hele rij insprekers vertelden maandag hun schrijnende verhalen aan de commissieleden.(*) Ook hierdoor weten we dat Tata snel van haar giftige fabrieksonderdelen af moet. Er zijn verzoeken ingediend om de natuurvergunning (deels) in te trekken en om de omgevingsvergunning milieu aan te scherpen. Dit betreffen vergunningen voor het uitstoten van stikstofoxiden, zwaveloxiden en ‘zeer zorgwekkende stoffen’. Het intrekken van de ene vergunning en het sneller actualiseren van de andere vergunning zou in moreel opzicht al volkomen terecht zijn.² Statenlid De Groot: “De problemen spelen al decennia en er komen er steeds meer bij. Kijk maar naar het Chroom-6 dat in het grondwater is aangetroffen.³ Ik durf te wedden dat Tata aan geen enkele veilige regel voldoet.”

De provincie Noord-Holland, met gedeputeerde Olthof voorop, zou veel meer een pleitbezorger moeten zijn voor de omwonenden en voor de mensen die bij Tata Steel werken. De Groot besluit: “Er moet een totaal andere koers worden ingeslagen.”


* Eén van de insprekers doet haar verhaal. (film)

 


 ¹ Artikel NHD, 1 april jl.: “Langdurig meer overlast tijdens ombouw Tata Steel naar ’groen staal’-productie”

²  Artikel NH Nieuws, 5 september jl.: “Provincie legt Tata Steel alweer dwangsom op en dreigt met sluiting”

³ Artikel SP Noord-Holland, 31 augustus jl.: “Staalgigant Tata slurpt miljarden liters grondwater op”

 

 

U bent hier