h

Dierenwelzijn

15 mei 2020

SP roept op tot verbod op doden van zwanen

Foto: Wim Hoogervorst / SP

De provincie wil geen moeite doen om meer grip te krijgen op het doden van zwanen. Zo blijkt uit antwoorden op vragen die de SP stelde naar aanleiding van de brute moord op een zwanenkoppel nabij het natuurgebied Egboetswater. SP-statenlid Wim Hoogervorst: “Ik ben verbijsterd over deze antwoorden, hier is het laatste nog niet over gezegd.”

Lees verder
7 april 2020

SP stelt vragen over zwanenmoord

Foto: Wim Hoogervorst / SP

Het is al even geleden, maar onlangs bereikte onze fractie berichten over een nogal brute dood van een koppel zwanen nabij Oostwoud, gemeente Medemblik. “Omdat in antwoorden, gegeven op raadsvragen in Medemblik, geregeld werd verwezen naar de onduidelijke rol van de provincie in de vergunningverlening, stellen we deze vragen”, aldus SP-Statenlid Wim Hoogervorst.

Lees verder
22 april 2019

Salamanders redden in Anna's Hoeve

Foto: Anna de Groot / SP Noord-Holland

In oktober 2018 dreigde een kamsalamanderramp in Anna's Hoeve, een stukje natuur bij Hilversum. Het poeltje waar de amfibieën woonden werd gedempt met veel kruiwagens zand. Want er moet een HOV- busbaan komen. Sneu voor de beestjes, slecht voor de biodiversiteit. De VBAH (Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve) schakelde de Statenleden in. De SP en de Partij voor de Dieren reageerden snel op de oproep. Als de SP geroepen wordt komt de SP eraan.

Lees verder

Gooi- en Eemlander: Lot Schipholganzen: afschieten of vergassen

De afgelopen jaren zijn al tientallen rechtszaken gehouden over de Schipholganzen. Vergassen is toegestaan, maar de afgelopen tijd stelden verschillende rechters al vast dat in de wet niet is geregeld dat je de ganzen eerst bijeen mag drijven. In dat geval kan je ganzen ook niet vergassen. Vanwege de vliegveiligheid gaf Noord-Holland toch een ontheffing af. Politieke partijen als SP, GroenLinks en Partij voor de Dieren menen dat het provinciebestuur zich zo boven de wet plaatst en willen een debat.

Lees verder
1 maart 2016

Niet goed afgeschoten zwaan afgemaakt door jachthond

Je zou kunnen zeggen dat de zwaan één van de belangrijkste symbolen van de Nederlandse cultuur is. En in Noord-Holland, waar de vliegtuigen van de KLM op Schiphol het meest landen en opstijgen, is dat nog eens extra het geval. Wie herinnert zich niet het prachtige reclamefilmpje van de KLM, waarbij een zwanenechtpaar, in perfecte harmonie, op het Noordhollandse water landt en even daarna een setje 'lelijke jonge eendjes' achter zich aan laat zwemmen. Lees verder
15 mei 2015

Vragen over massaal doden van ganzen

Foto: Anna de Groot / Anna de Groot
Op 11 mei 2015 werd bekend dat de provincies Noord-Holland en Utrecht het bedrijf Duke Faunabeheer hebben gevraagd 15 á 20.000 ganzen door middel van vergassing met koolstof dioxide te doden. De SP vraagt zich af of het massaal doden van ganzen noodzakelijk is. Er zijn immers veel diervriendelijker methoden om ganzen te weren of te verjagen. Op 13 mei 2015 stelde de SP, samen met de Partij voor de Dieren, daarom schriftelijke vragen aan gedeputeerde staten.Lees verder
1 oktober 2013

Provincie moet afschieten katten niet toestaan

Het gemeentebestuur van Texel wil de zwerfkatten op het eiland afschieten, omdat de asiels vol zitten en de zwerfkatten schade aanrichten aan de natuur. SP-statenlid Carlien Boelhouwer: "Er zijn legio andere mogelijkheden om het aantal katten op Texel terug te dringen, als ze overlast geven. Texel grijpt meteen naar het jachtgeweer. Dat vinden wij te gemakkelijk. De provincie Noord-Holland mag dit niet toestaan."

Lees verder
22 september 2013

Provincie houdt rapport geheim uit angst voor succes bezwaren tegen megastallen

Partij voor de Dieren, GroenLinks en SP willen dat de provincie Noord-Holland geheime stukken over megakippenstal Meerkip openbaar maakt. Het provinciebestuur wil de stukken geheim houden, omdat hij vreest dat op grond van die stukken tegen vergelijkbare gevallen als Meerkip met succes bezwaar kan worden gemaakt. De drie partijen vinden dit een zeer vreemd argument. Geheimhouding is niet bedoeld om te voorkomen dat mensen die kennelijk gelijk hebben hun gelijk ook kríjgen.

Lees verder
9 augustus 2012

Damherten Noord-Holland voorlopig veilig

De damherten in de Waterleidingduinen hebben meer aan de rechter dan aan Gedeputeerde Staten (VVD, PvdA, D66 en CDA) van Noord-Holland. De rechter heeft de ontheffing geschorst waarmee alle damherten die zich buiten het door de provincie aangewezen “leefgebied” bevinden mochten worden doodgeschoten.

Lees verder
16 februari 2011

Extra vergadering megastallen voor verkiezingen

Afgelopen maandag hebben de coalitiepartijen (VVD, PvdA, CDA en GroenLinks) halverwege de behandeling het punt megastallen - grootschalige intensieve veehouderij - en de structuurvisie van de agenda gehaald. Het is zeer ongebruikelijk dat een onderwerp lopende de beraadslagingen wordt ingetrokken.

Lees verder

Pagina's

U bent hier