h

Openbaar vervoer

23 maart 2021

Comfortabel OV tussen Amsterdam-Purmerend en Amsterdam-Zaanstad

Foto: Foto / Foto

De steden Zaandam, Amsterdam en Purmerend groeien fors. Goed, bereikbaar en comfortabel openbaar vervoer is daarbij noodzakelijk. ‘Collectief vervoer is de toekomst. Er moet ingezet worden op het verminderen van individueel vervoer. Niet alleen vanwege het klimaat en de luchtkwaliteit in steden, maar ook vanwege stikstofneerslag op de natuur’, aldus Statenlid Hoogervorst.

Lees verder
18 mei 2020

SP wil werk maken van ‘Duinpolderlijn’

Foto: Voorbeeld Lightrailverbinding / MaxVandaag

Nu de Duinpolderweg van de baan lijkt – GS van Noord-Holland heeft aangegeven niet te willen overgaan tot aanleg van de weg – wil de SP vol inzetten op het opwaarderen van het OV in de regio. Met de komst van tienduizenden nieuwe woningen in de komende jaren is een robuuste OV-lijn een uitgelezen kans om de Bollenstreek te voorzien van een lightrailverbinding, de ‘Duinpolderlijn’.

Lees verder
29 april 2020

SP blijft de Texelhopper volgen

Foto: Marcel Lathouwers / SP

Sinds juli 2018 maakt de Texelhopper, als buitenbeentje in het systeem van openbaar vervoer, onderdeel uit van de concessie Noord-Holland-Noord. Connexxion, die de aanbesteding voor deze ov-concessie gegund werd, verzorgt nu de dienstverlening van de Texelhopper. Onlangs ontving de fractie de ‘eindevaluatie’ van het destijds als ‘pilot’ door Elisabeth Post gelauwerde project. Omdat de eindevaluatie dateert van juli 2018 grepen SP-statenleden Alberts en Hoogervorst de pen om schriftelijke vragen te stellen.

Lees verder
17 april 2020

OV-enquête: Doe Mee!

Foto: Marcel Lathouwers / SP

Wat zijn uw ervaringen met het openbaar vervoer? Doe mee met onze enquête en vertel uw verhaal. De enquête kan worden ingevuld door zowel reizigers als niet-reizigers: https://doemee.sp.nl/openbaar-vervoer

Lees verder
4 maart 2020

Aanbesteden openbaar vervoer: nadelen groter dan voordelen

Foto: Willem 90 / Wikipedia.nl

De provincie Noord-Holland is verantwoordelijk voor het goed inrichten van het openbaar vervoer in onze provincie. Noord-Holland kent een aantal concessiegebieden, en OV-bedrijven kunnen deze concessiegebieden in de wacht slepen. Tegen de kandidatuur van EBS bestaat weerstand in de regio. In Israël worden Palestijnen namelijk uit de bussen van hun moedermaatschappij geweerd.

Lees verder
28 december 2019

SP stelt (wederom) vragen over de buurtbus

Foto: SP / hartvannederland.nl

Op een aantal plekken in onze provincie heeft een kaalslag plaats gevonden in het OV. Verschillende reguliere lijndiensten zijn, omdat ze ‘niet rendabel’ zouden zijn, vervangen door buurtbussen. Op die plekken zijn buurtbusverenigingen opgericht. Deze verenigingen van vrijwilligers rijden in kleine, acht-persoonsbusjes door kleinere dorpen en steden, om toch een vorm van openbaar vervoer te kunnen bieden. De SP heeft respect voor al die vrijwilligers - zonder hen zou er waarschijnlijk op veel plekken helemaal geen bus meer rijden.

Lees verder

NHD: "Vanaf 2021 meer elektrische bussen in vervoersregio IJmond/Haarlem"

De provincie Noord-Holland en vervoersbedrijf Connexxion willen in 2021 alle 56 aardgasbussen vervangen hebben door elektrische bussen in de IJmond en de Haarlemse regio. Daarnaast blijven er ook dertig dieselbussen rijden die er op langere trajecten voor zorgen dat reizigers zo min mogelijk hoeven over te stappen.

In vragen aan GS stelde SP-Statenlid im Hoogervorst o.a. vragen over de lange ritten. Het moet niet zo zijn dat mensen vaker moeten overstappen, vanwege de kortere actieradius van de elektrische bussen.

Lees verder
22 juli 2019

Gaan ZE-bussen kwaliteit van het OV aantasten?

Foto: SP / wiki.ovinnederland.nl

In de Vervoerregio Amsterdam (VRA), maar nu ook in concessiegebied Haarlem-IJmond duiken waarschuwingen op over een bedreiging voor de kwaliteit van reizen in het OV: de elektrische bus. Reden voor SP-statenleden Alberts en Hoogervorst om hier eens vragen over te stellen aan Gedeputeerde Staten.

Lees verder
7 december 2018

SP nog ongeruster over opheffing buslijnen Gooi en Vechtstreek

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman
Gedeputeerde staten willen niet uitsluiten dat bij de nieuwe concessie voor het busvervoer in 2021 in Gooi en Vechtstreek buslijnen worden geschrapt. Dit blijkt uit hun antwoorden op schriftelijke vragen van SP-statenlid Marnix Bruggeman. "Mijn zorgen over de dreigende opheffing van buslijnen in het Gooi zijn door de antwoorden alleen maar groter geworden. Gedeputeerde staten ontkennen op geen enkele manier dat die er gaan komen."Lees verder

Gooi- en Eemlander: GS: geen garantie behoud buslijnen Gooi en Vecht

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland willen niet uitsluiten dat per 12 juli 2021 buslijnen worden geschrapt in het Gooi en de Vechtstreek. Dit blijkt uit antwoorden op vragen van SP-statenlid Marnix Bruggeman over de nieuwe ov-concessie. Bruggeman: ,,Mijn zorgen zijn door de antwoorden alleen maar groter geworden. Gedeputeerde Staten ontkennen op geen enkele manier dat die opheffingen er gaan komen”.

Lees verder

Pagina's

U bent hier