h

Openbaar vervoer

7 december 2018

SP nog ongeruster over opheffing buslijnen Gooi en Vechtstreek

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman
Gedeputeerde staten willen niet uitsluiten dat bij de nieuwe concessie voor het busvervoer in 2021 in Gooi en Vechtstreek buslijnen worden geschrapt. Dit blijkt uit hun antwoorden op schriftelijke vragen van SP-statenlid Marnix Bruggeman. "Mijn zorgen over de dreigende opheffing van buslijnen in het Gooi zijn door de antwoorden alleen maar groter geworden. Gedeputeerde staten ontkennen op geen enkele manier dat die er gaan komen."Lees verder

Gooi- en Eemlander: GS: geen garantie behoud buslijnen Gooi en Vecht

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland willen niet uitsluiten dat per 12 juli 2021 buslijnen worden geschrapt in het Gooi en de Vechtstreek. Dit blijkt uit antwoorden op vragen van SP-statenlid Marnix Bruggeman over de nieuwe ov-concessie. Bruggeman: ,,Mijn zorgen zijn door de antwoorden alleen maar groter geworden. Gedeputeerde Staten ontkennen op geen enkele manier dat die opheffingen er gaan komen”.

Lees verder

Gooi- en Eembode: Vragen SP over schrappen bussen in Hilversum

Het mogelijk schrappen van een aantal buslijnen in Hilversum en elders in 't Gooi is voor de lokale SP reden om vragen te stellen aan het Hilversumse college van burgemeester en wethouders (B&W). "De SP Hilversum is vóór een fijnmazig OV netwerk, en tégen het schrappen van buslijnen. Dus het zal niemand verrassen dat we onaangenaam verrast zijn door deze plannen", aldus fractiemedewerker Pierre van Rooden. SP Provinciaal Statenlid Marnix Bruggemans is not amused over deze plannen en luidde de noodklok. En nu wil ook de Hilversumse SP antwoorden van B&W.

Lees verder

NH Gooi Zaterdag: Statenlid SP over opheffing buslijnen in het Gooi

In 2021 eindigt de subsidie-concessie Gooi- en Vechtstreek die de provincie aan Connexxion heeft verleend. Volgend jaar begint de aanbesteding van een nieuwe concessie. De provincie denkt nu al na hoe het nieuwe buslijnennet er uit moet gaan zien. Deze week kregen statenleden een presentatie van de ideeen. Alleen "HOV" lijn 320 en een paar andere "stroomlijnen" zouden overblijven. Zeven buslijnen zouden geheel of gedeeltelijk worden opgeheven. Statenlid Marnix Bruggeman was bij de presentatie aanwezig en nu in de studio voor een toelichting.

Lees verder

Gooi- en Eemlander: ’Plan schrappen buslijnen Gooi was vertrouwelijk’

De in het provinciehuis gepresenteerde ideeën over het schrappen van zeven buslijnen in het Gooi hadden vertrouwelijk moeten blijven. Voorzitter
Hein Struben (D66) schrijft dit aan de leden van de commissie mobiliteit en financiën van Provinciale Staten. SP-Statenlid Marnix Bruggeman had de presentatie van Goudappel Coffeng, het door Provinciale Staten ingehuurde bureau, niet naar buiten naar mogen brengen.

Lees verder
18 oktober 2018

SP gaat zich óók verzetten tegen opheffing buslijnen Gooi en Vechtstreek

Foto: Provincie Noord-Holland / Provincie Noord-Holland
De kaalslag van het busvervoer in Noord-Holland Noord is nog maar net achter de rug. Maar de provincie heeft al weer een nieuw slachtoffer op het oog: de buslijnen in Gooi- en Vechtstreek. Deze week kregen statenleden een presentatie van de ideeën. Alleen "HOV" lijn 320 en een paar andere "stroomlijnen" blijven over. Zeven buslijnen zouden geheel of gedeeltelijk worden opgeheven. Statenlid Marnix Bruggeman kondigt aan dat de SP zich tot het uiterste zal verzetten.Lees verder

Gooi- en Eembode: SP-statenlid waarschuwt voor schrappen busdiensten Gooi

Verschillende buslijnen in 't Gooi, waaronder de lijnen 1,2 en 3 in Hilversum, staan op het punt te worden geschrapt. Daarvoor waarschuwt SP-statenlid Marnix Bruggeman na een presentatie hierover afgelopen maandag aan leden van Provinciale Staten van Noord-Holland. Hoewel de ideeën nog lang niet definitief zijn, is Bruggeman in de hoogste staat van paraatheid. "Wij hebben net de aanbesteding van het openbaar vervoer in Noord-Holland Noord achter de rug. Daar zijn uiteindelijk 21 buslijnen geheel of gedeeltelijk opgeheven.

Lees verder

Gooi- en Eemlander: Vrees voor schrappen buslijnen in Gooi en Vechtstreek

In het Gooi en de Vechtstreek verdwijnen - helemaal of deels - zeven buslijnen. Hiervoor waarschuwt SP-Statenlid Marnix Bruggeman na een presentatie bij de provincie Noord-Holland. In dat toekomstbeeld is geen plaats meer voor een flink aantal buslijnen, signaleert Bruggeman. ,,Volgens de plannen zou buslijn 108 tussen Laren en Huizen moeten worden opgeheven. In Blaricum komt dan geen bus meer.” In Hilversum worden de stadslijnen 1 (naar Kerkelanden), 2 (naar het Erfgooierskwartier en winkelcentrum Seinhorst) en 3 (Oosterengweg) geschrapt.

 

Lees verder
29 september 2018

Initiatiefvoorstel: Busstations moeten comfortabeler, te beginnen in Alkmaar

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman
De meeste busstations in Noord-Holland bieden nauwelijks beschutting tegen regen, wind en kou. SP-statenlid Marnix Bruggeman heeft daarom een initiatiefvoorstel ingediend om de kwaliteit van de busstations drastisch te verbeteren. De provincie is verantwoordelijk voor het busvervoer, maar schuift verbetering van de busstations af op de gemeenten. Tegelijk hield de provincie 50 miljoen over voor verbetering van ov-infrastructuur. De coalitie van PvdA, D66, VVD en CDA hevelde dit geld over naar andere projecten, zoals de aanleg van de omstreden Duinpolderweg.Lees verder

NH Nieuws: Bijna een jaar geen bus 2 door Haarlemse buurten

Interview met SP-statenlid Marnix Bruggeman

Lees verder

Pagina's

U bent hier