h

Kustbebouwing

28 april 2014

Geen verkoop provinciale grond voor bungalowpark Castricum

De SP wil niet dat de provincie grond verkoopt voor de bouw van het bungalowpark DuynParc in Castricum. Dat is de strekking van schriftelijke vragen van SP-statenlid Marnix Bruggeman aan gedeputeerde staten. “DuynParc” is gepland in natuur die is beschermd als zoge­naamde Natura 2000 en Ecologische Hoofdstructuur. Tegen de bouw van DuynParc is veel verzet. De SP-afdeling Castricum haalde al honderden hand­tekeningen op tegen het plan. Ook het Provinciaal Waterleidingbedrijf PWN ziet meer nadelen dan voordelen. Bouwbedrijf Van Wijnen en Landal GreenParks willen in het natuurgebied de Zanderij in Castricum 200 vakantiewoningen bouwen. Het gaat niet om vakantiehuisjes, maar om volwaardige vrijstaande woningen van twee bouwlagen. Het beschermd natuurgebied De Zanderij - waar DuynParc zou moeten komen – ligt ook buiten zogenaamd bestaand bebouwd gebied. De bouw is daarom volgens de provinciale regels eigenlijk niet toe­gestaan.

Lees verder
10 november 2011

Besluit Fort Benoorden moet herzien worden

De SP wil dat het project Landal opnieuw onder de loep wordt genomen nu de Raad van State heeft bepaald dat het bestaande wegennet de verwachte verkeersdrukte niet aan kan. SP-statenlid Fred Gersteling: "Het Landal park is voor de ontsluiting afhankelijk van de versmalde Vergierdeweg en de route door Spaarndam-West. Die laatste is volgens de Raad van State nu al te krap. Deze uitspraak is dus van groot belang bij de beoordeling van de impact van de ontwikkelingsplannen van het fort op het verkeer in Spaarndam. Wat ons betreft wordt het Landalplan bij het oudvuil gezet."

Lees verder
4 augustus 2011

Geen Landal-park bij Fort Benoorden

De provincie Noord-Holland moet de bouw van een Landal-recreatiepark tegenhouden. Door de plannen voor de bouw van 83 recreatiewoningen plus de aanleg van een kleine golfbaan wordt inbreuk gepleegd op zowel het UNESCO-werelderfgoed als de ecologische hoofdgroenstructuur.

Lees verder
15 mei 2009

Stop wild-west recreatiewoningen

De SP in Noord-Holland wil dat er een eind komt aan de wild-west situatie rond recreatiewoningen aan de kust. De SP-statenfractie zal bij het opstellen van de nieuwe provinciale structuurvisie pleiten voor meer bescherming van kwetsbare gebieden in Noord-Holland Noord en West-Friesland.
De laatste tijd komen verschillende gemeenten in het nieuws met een bonte lappendeken aan plannen voor recreatiewoningen, trekkershutten en mini-campings. In plaats van deze ondernemingen netjes in een nieuw bestemmingsplan te regelen kiezen gemeenten er steeds vaker voor om door middel van vrijstellingen in het beleid op te nemen.

Lees verder
26 april 2006

Boskerpolder mag toch recreatiepark worden

De SP fractie betreurt het dat Provinciale Staten in meerderheid akkoord is gegaan met de herziening van het streekplan Noord-Holland Noord. Daarmee is de realisatie van een verblijfsrecreatiecomplex in de Boskerpolder mogelijk gemaakt. Er zullen daar tussen de 235 en 350 recreatiewoningen worden gebouwd. Dit zal grote gevolgen hebben voor het landschap en de natuur.

Lees verder

Pagina's

U bent hier